Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

“Als volwassenen geen vrede maken, dan kunnen kinderen het doen”

Joodse en Palestijnse kinderen groeien gescheiden van elkaar op. Door decennia van oorlog en conflict is er veel onderlinge haat en wantrouwen. Men ziet de ander niet meer als mens, maar als ‘bezetter’ of ‘terrorist’. Het Rossing Center wil aan deze negatieve stereotypen een einde maken.

In 2006 begon zij daarom met het Dialogue & Identity programma, waarin een Joodse school gekoppeld wordt aan een Arabisch-christelijke school. Op de christelijke scholen zitten ook veel moslimkinderen. Afgelopen jaar deden er 24 scholen mee en kregen daardoor 1680 kinderen in de leeftijd 10-13 jaar de kans om leeftijdsgenootjes, waarmee ze anders nooit in contact zouden komen, beter te leren kennen.

De kinderen bezoeken twee jaar lang vijf keer per jaar elkaars klassen en spelenderwijs leren ze over elkaars geschiedenis, religie, tradities en identiteit. Het Rossing Center werkt hierin nauw samen met de leerkrachten en schooldirecteuren. De betrokken leerkrachten worden getraind door een team van specialisten en ervaringsdeskundigen.

Elk bezoek is één van de klassen de gastheer, maar de Joodse en Arabische leerkracht leiden samen de activiteiten, een goed voorbeeld voor de kinderen! In de eerste bijeenkomst draait het om kennismaking. De kinderen leren elkaars namen in het Arabisch en Hebreeuws. Tijdens de tweede bijeenkomst staan de religieuze feesten die op dat moment plaatsvinden centraal: Chanoeka, Kerst en Suikerfeest/Offerfeest. Vervolgens is er een uitstapje buiten de school. De vierde ontmoeting draait om ‘verhalen uit de bronnen’. De kinderen lezen verhalen uit de belangrijkste teksten van de drie religies: de Midrasj, het Nieuwe Testament en de Hadith en ontdekken verschillen en overeenkomsten. De laatste bijeenkomst praten de kinderen over rituelen in elkaars tradities, zoals rond geboorte en overlijden. Voor het tweede jaar is nu een gelijksoortig programma ontwikkeld. In eerste instantie trokken de klassen een jaar met elkaar op, maar uit ervaring bleek dat een tweede jaar nog meer impact heeft.

Arabische schooldirecteur: “Het eerste jaar was erg lastig voor de deelnemende klas. Maar nu het tweede jaar is afgerond zie ik een verandering. De leerlingen zijn een stuk opener geworden naar de Joodse kinderen.”

Joodse schooldirecteur: “Sommige ouders hadden bedenkingen bij het programma en zagen het niet zitten hun kinderen naar een Arabische school te laten gaan. We nodigden deze ouders uit om te komen kijken. Ze vonden het fantastisch! Het was een echte ‘ice-breaker’!”

Over dit project

Joodse en Palestijnse kinderen groeien gescheiden van elkaar op. Door decennia van oorlog en conflict is er veel onderlinge haat en wantrouwen. Ze zien elkaar niet als mens, maar als ‘bezetter’ of ‘terrorist’. Het Rossing Center wil aan deze negatieve stereotypen een einde maken door kinderen met elkaar in contact te brengen. In dit project wordt een Joodse school gekoppeld aan een Palestijnse school. De kinderen bezoeken elkaar in de klas en spelenderwijs leren ze over elkaars geschiedenis, tradities en identiteit.
Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)

Andere verhalen

Uit dit project

Blijf op de hoogte van Joodse en Palestijnse kinderen spelen samen