Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Bad, bed en brood; een menselijk concept

Net als in het kerstverhaal is er ook nu voor veel mensen in Nederland geen plaats om te overnachten.

Zoals gebruikelijk in december, staan we ook dit jaar stil bij de toekomstige ouders, die geen plek vonden om te overnachten. En zo kon het dat Jezus werd geboren in een stal. Maar ook vandaag de dag zijn er velen die geen onderdak, geen voedsel en geen kleding hebben. Onze overheid ontzegt het hun. Ook al was ons pleidooi om vluchtelingen te helpen met minimale levensbehoeften in Straatsburg gewonnen, de politiek heeft er geen opvolging aan gegeven.

Gelukkig helpt een heel aantal gemeentes in Nederland wel. En zo zijn er bad-bed-brood- en begeleidinglocaties. Staatssecretaris Klaas Dijkhoff meldt bij voortduring dat het niet nodig is om op straat te staan. En dat mensen in terugkeercentrum in Ter Apel terecht kunnen. Als ze maar meewerken aan terugkeer. Maar dat is de papieren werkelijkheid van de staatssecretaris.

Geen plaats in Ter Apel

De echte werkelijkheid is anders. Dat ervaren al die mensen die klaar staan om de “vreemdeling te herbergen”. Mensen die niet terug kunnen, kunnen niet terecht in Ter Apel. Mensen die nog een procedure hebben lopen, moeten deze intrekken om in Ter Apel terecht te komen. Maar dat doe je natuurlijk niet als je nog in afwachting bent van de uitkomst van je procedure. Mensen doen geen afstand van hun rechten. Volkomen terecht!

Mr. Pim Fischer is een advocaat die zich sterk maakt voor de rechten van vluchtelingen. Veel van zijn cliënten staan op straat. Zij meldden zich voor Ter Apel en zeiden ook dat ze wilden meewerken aan hun terugkeer. Maar in de praktijk krijgen zij geen toegang tot opvang in Ter Apel.

Mr. Fischer heeft de gesprekken genotuleerd. Ik schrok enorm toen ik las hoe deze gesprekken verliepen. De verslagen van deze gesprekken gaf ik aan kamerlid Attje Kuiken (PvdA). Dat is nu al weer meer dan een maand geleden. Ik hoorde er tot vandaag niets over. De verslagen laten duidelijk zien hoe na een absurd gesprek de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) concludeert:” U wilt niet meewerken. Voor u is geen plaats in Ter Apel (een soort herberg, laatste station)."

Mensonterend

Ook het verhaal van de 81-jarige Anzhela Balayan laat zien hoe mensonterend we in Nederland omgaan met vele vreemdelingen. Nee, gelukkig niet met alle vreemdelingen. Deze mevrouw werd op 80-jarige leeftijd(!) een plaats in een centrum ontzegd. Gelukkig is er in Groningen een bad-, bed- en broodlocatie. Zeer tegen de zin van onze landelijke overheid. Mevrouw Anzhela Balayan kwam op 80-jarige leeftijd bij de stichting Inlia in de bad-bed-broodlocatie en stierf daar op 81-jarige leeftijd. Lees haar verhaal op de website van Inlia.

Als het aan onze landelijke overheid had gelegen, was mevrouw op straat gestorven. Omdat de werkelijkheid van onze staatssecretaris is dat ieder die wil terugkeren wel in Ter Apel terecht kan. Een werkelijkheid die niet bestaat. Ik wijs u op de woorden van mr. Pim Fischer in de laatste rechtszaak in de bijlage bij deze column. Deze woorden zijn zonneklaar.

Ik was vreemdeling

Ik vraag me af hoe onze verantwoordelijke politici de geboorte van dat kindje in de stal vieren. Hoe kijken ze naar de situatie van Jozef en Maria, die immers geen onderdak hadden? En zullen ze dan ook denken aan al die mensen die een plek in een herberg is ontzegd? Misschien denken ze: ja, maar dit gaat niet over de onschuldige Jezus. Dit gaat over gelukszoekers, mensen die hier niet mogen zijn. Dan wijs ik toch maar even op de woorden van Jezus zelf: "Ik was vreemdeling en gij hebt Mij gehuisvest." (Mattheüs 25:35)

De ouders van Jezus, Jozef en Maria, vonden een soort bad-bed-broodlocatie in een stal. In deze tijd vinden vreemdelingen in sommige gemeenten bad, bed en brood. Maar het liefst wil staatssecretaris Dijkhoff deze gemeenten dit verbieden.

Ik zou de staatssecretaris willen aanbevelen om naar de werkelijkheid van de Jozefs en Maria’s van deze tijd te kijken. Om vervolgens te erkennen: een plek om te slapen, een brood om te eten en een kleed om te dragen is al eeuwen wat alle mensen nodig hebben om te kunnen leven als mens.

Geesje Werkman