Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Boerin Thérèse kan zelf voor haar gezin zorgen

Thérèse was vroeger een arme Rwandese vrouw zonder eigen huis of vee, die altijd maar ploeterde om haar gezin te kunnen voeden. Een paar jaar geleden kreeg ze een landbouwtraining van de Rwandese zusters. Ze werd lid van een zelfhulpgroep en kreeg een varken. Dat bracht een kentering in haar leven. Ze dankt God dat ze haar leven in een paar jaar tijd zo op orde kreeg.

Schoolgeld, ziektekostenverzekering, huis met elektriciteit

Hoe kreeg Thérèse dat voor elkaar? Haar varken baarde negen biggen. Met het geld dat ze voor de biggen kreeg kocht ze een koe. De koe gaf elke ochtend vijf liter melk, die ze aan een melkboer verkocht. 's Avonds gaf de koe nog eens 3 liter melk, bestemd voor haar eigen gezin. De oogst van haar stuk land leverde meer op door de mest van haar dieren. Ze doet mee aan een spaargroep. Tegenwoordig kan Thérèse de schoolgeld en de ziektenkostenverzekering van haar gezin betalen. Ze hebben voldoende te eten en zelfs een huis met elektriciteit.

Theorie- en praktijkles voor 150 mensen

Afgelopen jaar konden de zusters in Rwanda opnieuw 98 boerinnen en 52 boeren trainen. Ze verdeelden de deelnemers in 15 zelfhulpgroepen, die problemen samen leren oplossen. In elke groep zitten twee professionele boeren, die een voorbeeld zijn voor de anderen. De deelnemers kregen eerst een week theorieles over het organiseren van een zelfhulpgroep, commerciële landbouw, kleine landbouwhuisdieren fokken en dierziekten voorkomen. Daarna volgden twee weken praktijkles met demonstraties per gewas. 

Vruchtbare grond en gevarieerde voeding

Daarna moest het geleerde thuis in praktijk gebracht worden. Alle deelnemers legden thuis eerst een composthoop aan om de vruchtbaarheid van hun grond te verbeteren. Veel boeren gingen maïs verbouwen en bananenplanten. Sommigen voegden tomaten, kool en bonen toe aan hun teelt. Na de oogst konden ze hun gezinnen een gevarieerder maal voorzetten.

Zusters vernieuwen voortdurend

Een aantal zusters ging op excursie naar het zuiden van Rwanda. Eerst alleen de trainers en later met nog 58 boerinnen. Zij bezochten daar een konijnenfokkerij, een citrusplantage en een kruidenkwekerij en leerden over medicinale toepassingen van kruiden. Ze vonden vooral de macadamia noten aantrekkelijk, omdat die veel geld opleveren. Ze leerden hoe je ze verbouwt en wat je met de noten kunt doen. De zusters hebben nu op 1 hectare grond 206 macadamia-bomen geplant. 

Bomen planten voorkomt erosie

Er is de afgelopen decennia veel bos verdwenen. De zusters stimuleren de boeren en boerinnen om (fruit)bomen te planten, die bij lokale kwekerijen te koop zijn. Bomen voorkomen erosie en verminderen de kwetsbaarheid voor droogte en overstromingen. Zelf kweken de zusters ruim 16.000 snelgroeiende eucalyptus boompjes, die nuttig zijn als houtgewas voor meubels, om te stoken en om mee te bouwen.

Zelfstandig uit armoede klimmen

Steeds meer zelfhulpgroepen kunnen zelfstandig functioneren, zonder begeleiding van de zusters. Er blijft wel behoefte aan regelmatige bijscholing en cursussen om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen in de landbouw. Dankzij de training en begeleiding van de zusters klimmen mensen geleidelijk uit de armoede. Dat gaat niet van de ene dag op de andere, maar in enkele jaren kan er veel veranderen, zoals ook Thérèse liet zien.

Bedankt voor je steun om Rwandezen uit armoede te halen.
www.kerkinactie.nl/zustersrwanda 

Over dit project

In het kleine dichtbevolkte Rwanda leeft zeventig procent van de inwoners van de landbouw. De grond is vruchtbaar, maar omdat er te weinig grond beschikbaar is voor alle inwoners, leeft veertig procent onder de armoedegrens. Al veertig jaar leren Rwandese diaconessen arme gezinnen hoe ze zo efficiënt mogelijk voedsel kunnen verbouwen en hoe ze samen kunnen sparen en investeren.
Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)

Andere verhalen

Uit dit project

Blijf op de hoogte van Met zusters werken aan gezond eten