Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Conwa stond er alleen voor

We weten inmiddels dat aids niet meer dodelijk hoeft te zijn, maar in Zambia zijn veel vaders en moeders er aan overleden. Veel grootouders zorgen voor hun kleinkinderen, maar als zij zelf overlijden groeit het aantal gezinnen met weeskinderen als gezinshoofd, zoals Conwa.

Conwa zat op de middelbare school, maar het lukt hem niet om het af te maken. Hij vertelde: “Mijn leven is hard. Het is heel moeilijk om genoeg geld te verdienen voor school. Er is niemand, die me daarbij kan helpen. Ik heb een zusje waar ik voor zorg. Ik overleef door mezelf na schooltijd te verhuren voor stukloon. Dan moet ik geld verdienen voor ons levensonderhoud. Ik hak bomen om waar ze huizen en kerken en al die andere dingen van bouwen. Ik moet mijn zusje steunen die ook naar school wil.”

Door steun van Kerk in Actie en de Zambiaanse kerken kreeg Conwa financiële steun, waardoor hij meer aandacht aan zijn school kon besteden. Hij ging weer regelmatig naar school en zijn cijfers gingen daardoor omhoog. Hij haalde zijn diploma.

Conwa heeft nog steeds hulp nodig om vrij te zijn van de druk die op hem ligt om voor zijn familie te zorgen en voor zichzelf. Geld alleen is dus niet genoeg. Deze kwetsbare jongeren hebben iemand nodig, die als een vader- of moederfiguur naar hen omkijkt. Daarom worden met hulp van Kerk in Actie gemeenteleden en kerkleiders getraind hoe ze deze kinderen kunnen steunen. De kerk zoekt voor ieder kind een maatje, waarbij ze terecht kunnen voor zorg en advies. De Zambiaanse kerk in actie!

Bekijk de film van Conwa: https://vimeo.com/356367415.

Steun meer weeskinderen, zoals Conwa via Kerk in Actie.
Kijk op: www.kerkinactie.nl/weeskinderenzambia.

Over dit project

Meer dan 20.000 gezinnen in Zambia zijn ouderloos. Gezinnen met kinderen onder de 18 als gezinshoofd. Lange tijd zorgden opa’s en oma’s voor deze kinderen, als hun ouders aan aids overleden. Maar als die ook overlijden staan veel weeskinderen er alleen voor. De Raad van Kerken in Zambia stimuleert kerken om naar deze kinderen om te kijken. Kerkleiders worden getraind en kinderen praktisch ondersteund.
Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)

Andere verhalen

Uit dit project

Blijf op de hoogte van Maatjes voor gezinnen zonder ouders