Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Coronahulp zonder onderscheid naar geloof, achtergrond of geaardheid

In Pakistan vormen christenen een kleine minderheid. Partnerorganisatie OTS biedt theologische trainingen en opleidingen aan om christenen te sterken in hun geloof. Toen in maart 2020 veel mensen hun werk en inkomen verloren door de coronamaatregelen, legde het personeel van OTS geld bij elkaar om getroffen gezinnen te helpen. Inmiddels is dit initiatief uitgegroeid tot een landelijke actie. Ook Kerk in Actie draagt financieel bij. OTS biedt duizenden mensen hulp en doet dat zonder onderscheid naar geloof, achtergrond of geaardheid. Een transgender vertelt hoe blij ze is met de hartverwarmende hulp van OTS.

Voedselpakketten en leningen

In maart 2020 zagen medewerkers van OTS hoe hoog de nood opliep bij gezinnen die door de lockdown hun werk, en daarmee hun inkomen verloren. Zij zamelden geld in en brachten voedselpakketten langs bij getroffen gezinnen. Dit initiatief groeide al snel verder uit. Inmiddels zijn er ook gezinnen die een lening ontvangen om hun bedrijf dat door corona onrendabel was geworden, weer op te starten. Tot nu toe zijn zo in totaal bijna 3.500 mensen geholpen.

Transgender: 'Hartverwarmend!

OTS biedt deze hulp ongeacht geloof, achtergrond of geaardheid. Zo heeft OTS actief hulp geboden aan een van de meest verwaarloosde groepen in de Pakistaanse samenleving: transgenders. Een van de transgenders die hulp van OTS ontving, deelt haar gevoelens van dankbaarheid: “Tijdens deze pandemie hebben we veel geleden. We hadden geen eten, geen geld en geen hoop meer! Maar OTS heeft ons verwelkomd, met een hart vol mededogen en liefde. Ik heb een viering van OTS bijgewoond, waarbij ik sinds lange tijd weer psalmen hoorde. Dat maakte me zo blij. Ik genoot altijd van christelijke liederen toen ik op jonge leeftijd op een christelijke school zat. Het is heel bemoedigend dat OTS ons hartstochtelijk verwelkomt en ons met respect behandelt. Dat is een hele opluchting, omdat veel mensen niet met zoveel respect en zorg behandelen. Op straat hoor ik niets anders dan smerige opmerkingen. Altijd en overal. Moge God Zijn zegeningen blijven schenken aan het team en de bediening van OTS, voor de liefde en het mededogen voor iedereen die ze met zich meedragen.”

[Foto: de stad Lahore voor corona en de lockdowns]

Over dit project

OTS wil Pakistaanse christenen versterken in hun geloof. In Pakistan zijn christenen een kleine minderheid. Maar de kerk is er en wil aanwezig zijn. Veel christenen hebben te maken met discriminatie en krijgen regelmatig kritische vragen over het geloof. Voor hen is het belangrijk om goed te weten wat hun geloof inhoudt. Pakistaanse christenen voelen zich echter onzeker in hun geloof, omdat ze weinig theologisch onderwijs hebben gehad.
Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)

Andere verhalen

Uit dit project

Blijf op de hoogte van Christenen staan sterker in hun geloof