Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Cubaans dagboek 2020 #4 - Hans Spinder en Wil Arts in Cuba

Wat zing en wat preek je in tijden van gebrek en uitzichtloosheid? Want dat er gebrek is in Cuba aan voedsel, schoonmaakmiddelen, geneesmiddelen en bouwmaterialen is onmiskenbaar. Het transport is beperkt, doordat er geen benzine is en de nieuwe moderne auto’s zijn uit het straatbeeld verdwenen. Oeroude Chevrolets zijn opnieuw in gebruik genomen en volledig afgereden Russische Lada’s gaan grif van de hand voor onbegrijpelijk hoge bedragen. De winkels zijn leeg, er komen te weinig bonen, knollen en groenten binnen om de stalletjes en karretjes te bevoorraden.

Radeloos

Een man die als ict’er werkt is wanhopig: “Mijn moeder heeft kanker, ik heb een gehandicapte broer en twee jonge kinderen. Elke dag ben ik uren op pad om het eten voor de familie te organiseren. Toen ik een vrachtwagen van het leger zag langskomen volgeladen met knollen, zag ik dat de chauffeur een bekende van mij is. Ik ben erachteraan gerend en heb gevraagd of ik een paar zoete aardappelen kon krijgen voor mijn moeder en broer. Gisteren is de operatie van mijn moeder uitgesteld omdat er onvoldoende operatiemateriaal was. Nu moet ze naar Havana, maar hoe krijg ik het vervoer geregeld? Ik ben radeloos”.

Angst voor Coronavirus of voor vreemdelingen?

De schaarste dringt zich voortdurend op, bij wat je ook onderneemt of doet, maar op de (staats)televisie en de radio hoor je daar nauwelijks iets over. Wel wordt de angst voor het Coronavirus aangewakkerd, met gedetailleerde statistische gegevens over de aantallen zieken en overledenen wereldwijd. In de voorbeden op het Seminarie en in de kerken is het de eerste zorg die wordt verwoord. Vanmorgen hield Kirenia, een docente van het seminarie, de overweging in de kapel en waarschuwde voor een virus dat het Coronavirus begeleidt: “Xenovirus” (vreemdelingenhaatvirus). Op de sociale media in Latijns Amerika circuleren berichten van fundamentalistische kerken, dat het
virus een straf is voor het goddeloze China. Kerenia stelde hier de tekst uit Markus tegenover: Niet wat mensen van buiten innemen is besmettelijk, maar wat van hen uitgaat bezoedelt de mens. (Markus 7: 15).

Jullie zijn zout en licht

Waarover zing en preek je in tijden van uitzichtloosheid? Afgelopen zondag zong de muziekgroep in de Presbyteriaanse kerk van de wijk Versalles op Cubaanse ritmes: “Heb elkaar lief”, een nieuw lied met het bekende Beatles refrein: “All you need is love, love is all you need”. De kerk, die in de arme wijk staat waar hoofdzakelijk Afrocubanen wonen, viert haar 118 e verjaardag, twee leden doen belijdenis en bovendien is het de maand van de liefde. (Valentijnsdag wordt binnen en buiten de kerk enthousiast gevierd). De predikant en muzikanten uit de Baptistenkerk zijn uitgenodigd om te preken en te zingen. Heel kort samengevat was de boodschap van dominee Orestes Roca: “Als jou gevraagd wordt iets te doen in de gemeente, heb jij dan ook de neiging te zeggen: ‘Vraag het een ander, ik kan het niet, ik ben onvoldoende geschoold, wie ben ik nou om die taak op mij te nemen?’ - In de tekst
van vandaag (Mattheus 5:13-20) zegt Jezus: ‘Jullie zijn het zout der aarde en jullie zijn het licht van de wereld’. Jezus zegt niet: jullie móeten zout en licht zijn; jullie zijn het al. Hij moedigt jullie aan met vertrouwen te doen wat op je pad komt”.

118e verjaardag van de kerk

Het was een feestelijke dienst, waarin gemeenteleden vertelden wat de kerk voor hun betekent: een toevluchtsoord in kwade dagen van rouw, ziekte en eenzaamheid, als gevolg van het vertrek naar het buitenland van kinderen en kleinkinderen. Een ontmoetingsplaats om te bidden, te zingen en elkaar tot steun te zijn als nieuwe familie. En om de 118 e verjaardag van de kerk te vieren en lieve dingen voor elkaar te doen in de maand van de liefde en de vriendschap. Uiteraard met “iets” te eten en te drinken.

Andere verhalen

Uit dit project