Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Cubaans dagboek 2020 #6 - Hans Spinder en Wil Arts in Cuba

Kerk in Actie ondersteunt drie instituten in Cuba, waar Hans en Wil deze weken intensief bij betrokken zijn: het Seminario Evangélico de Teología (SET) en Centrum Kairos in Matanzas en het Christelijk Centrum voor Reflectie en Dialoog (CCRD) in Cardenas. Door de jaren heen hebben verschillende kerken in Nederland zich ingezet voor deze projecten. Hans: “Wij hopen dat er steeds weer gemeenten zullen zijn die zich een periode aan een van deze projecten willen verbinden.”

“Voor de leiding van genoemde instellingen is het een grote geruststelling te weten dat de financiële ondersteuning doorgaat, ongeacht de blokkade door de Verenigde Staten (de maatregelen tegen het overmaken van geld naar Cuba via Amerikaanse banken en banken die belangen hebben in de V.S. zijn aangescherpt).

Veel meer dan leren
Ook het feit dat ze merken dat ze er niet alleen voor staan, dat er aan hen gedacht en voor hen gebeden wordt is bemoedigend. Uit onze vorige blogs hebben jullie kunnen opmaken hoe onzeker het leven is en wat een stress dit oplevert. Voor studenten en cursisten van het S.E.T. en de deelnemers aan de uiteenlopende programma’s van centrum Kairos en CCRD betekent deelname veel meer dan iets leren of maken. Ze zijn even weg uit de alledaagse spanningen, ze hoeven niet achter voedsel aan (want maaltijden etc. zijn meestal inbegrepen) en er gaan werelden open, waar ze anders weinig van horen of zien. (Er zijn immers ook geen kranten of tijdschriften te koop en internet is beperkt en traag toegankelijk).

Centrum Kairos
Maria Victoria, de leidster van de “Hilanderas van San Juan”- de spinsters van (de rivier) San Juan, had aangegeven dat haar groep behoefte had aan nieuwe ideeën voor de wandkleden die ze maken. Andere “plaatjes” en meer kennis over christelijke symboliek en verhalen, omdat een deel van de vrouwen geen kerkelijke achtergrond heeft. Ook bij een andere handwerkgroep die lappenpoppen e.d. maken was interesse voor een morgen bezinning en impulsen om de creativiteit te bevorderen. Mijn opdracht was te zorgen voor iets moois dat te denken geeft èn de fantasie aanwakkert. Het leuke van werken met Cubaanse groepen is dat, ongeacht het niveau of de achtergrond, bijna iedereen geniet van kunst en graag meepraat over waarden en de dingen in het (geloofs) leven die er toe doen.

Geweldige hulp
Ik heb twee thema’s met elkaar verbonden, die passen bij het begin van de Veertigdagentijd: kruiswegstaties en voorstellingen/symbolen van de werken van barmhartigheid. Dat wil zeggen: stilstaan bij momenten in het lijden van Jezus, bij Zijn aanwezigheid in het leven van alledag van degenen die lijden en de oproep mensen te voorzien van voedsel, drinken, kleding en zieken te verzorgen, gevangenen te bezoeken en de doden te begraven. Afbeeldingen van kruiswegstaties uit Cuba, Nicaragua en Europa hielpen daarbij en voor de werken van barmhartigheid keken wij naar een 16e eeuws Nederlandse altaarstuk en een prent van Pieter Bruegel. De prent kon daarna worden ingekleurd en vormde de opstap voor het uitwerken van ontwerpen voor wandkleden. Lazaro, die zowel kunstenaar als musicus is en zich inzet voor het gevangenenpastoraat, was een geweldige hulp bij het zingen van passende liederen en het maken van de ontwerpen. Hij zegde meteen toe de komende weken beschikbaar te zijn voor verdere uitwerking, zodat de voortgang gegarandeerd is. En uiteraard was er bij aankomst iets lekkers (zoete aardappel en kokos) en guyavesap en tussendoor een lunch van rijst met bonen, kip en tomatensla."

Bij de foto’s:

1. er waren drie kinderen bij, voor de jongste die in slaap valt worden twee kerkbanken tegen elkaar gezet, zodat hij veilig ligt.
2. Bijna iedereen houdt van kleuren.
3a en 3b. Lázaro probeert zoveel mogelijk tekeningen te maken, die de deelneemsters daarna uitwerken. 
4. Ontspannen sfeer tijdens workshop Kairos
5. Verkoop expositie van de handwerkgroep van centrum Kairos
Andere verhalen

Uit dit project