Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Dreamhouse kon dit jaar ondanks covid-19 veel kinderen helpen

Het afgelopen jaar is totaal anders verlopen dan we vorig jaar met oud & nieuw hadden kunnen bedenken. Dat geldt zeker ook voor de mensen van Dream house in Jogjakarta.

Hoewel het totaal aantal bekende Covid-19 besmettingen in Indonesië lijkt mee te vallen is Jogyakarta in verhouding hard getroffen. De maatregelen waren, en zijn, daarom streng. Mensen moeten zoveel mogelijk thuis werken, scholen zijn dicht en verkoop van producten op straat mag niet meer. Sommige dorpen in de regio zijn een periode helemaal afgesloten geweest om besmetting van buitenaf te voorkomen. 

Inkomens vielen weg

Dit betekende voor veel, al arme, gezinnen dat het beetje inkomen wat ze hadden ook wegviel. Online onderwijs was voor veel kinderen niet beschikbaar door gebrek aan wifi en een apparaat wat online lessen volgen mogelijk maakte. Ook was de kennis in veel van deze arme en laaggeletterde gezinnen over hoe jezelf tegen Covid-19 te beschermen beperkt.

Stijging aantal straatkinderen

De medewerkers van Dreamhouse zagen het afgelopen jaar het aantal straatkinderen sterk stijgen. Ouders verloren hun inkomen en stuurden hun kinderen de straat op om geld te verdienen. De medewerkers van Dream house gingen de straat op om met deze kinderen te praten. Ze te leren over Covid-19 en hoe zich te beschermen. Ze gingen langs bij de 350 gezinnen die ze al begeleiden om hun uit te leggen wat Covid-19 is, wat ze kunnen doen voor bescherming en om eten uit te delen.

Vrijwilligers bieden corona-proof hulp

En met een thermometer, mondmasker en desinfectiegel op zak gingen vrijwilligers van Dreamhouse bij gezinnen langs, in samenwerking met de lokale overheid, om kinderen te ondersteunen in hun schoolwerk en ouders te begeleiden. Zonder school of laptop voor online onderwijs slaat de verveling snel toe en komen kinderen op achterstand. De vrijwilligers hielpen de kinderen om met een laptop toch wat online onderwijs te ontvangen, hielpen met het maken van schoolwerk en met het bedenken van leuke activiteiten om te doen. Zo zijn ze onder andere met de kinderen een moestuin begonnen op het terrein van Dreamhouse. 

Bagus, een van de kinderen die hulp krijgt

Eén van de kinderen die wordt geholpen door de medewerkers van Dreamhouse is Bagus. Hij woont bij zijn adoptiemoeder. Zijn biologische vader is overleden en zijn moeder is prostitué in de stad en is vaak dronken. Zijn adoptiemoeder kan hem echter ook niet geven wat hij nodig heeft en verwaarloost Bagus. Bagus is daarom veel op straat op zoek naar eten en geld. Begeleiding bij schoolwerk was er nooit. De buurvrouw had echter wel aandacht voor Bagus en zij probeert Bagus te helpen. Via de buurvrouw kwamen de medewerkers van Dreamhouse in contact met Bagus en zij proberen nu Bagus te helpen met schoolwerk, met leuke activiteiten, maar vooral ook door zijn situatie kenbaar te maken bij maatschappelijk werk en hulp voor hem te krijgen vanuit de overheid.

Van betekenis zijn

De uitdagingen van Dreamhouse zijn groter geworden het afgelopen jaar, maar ze konden ook van grote betekenis zijn voor heel veel kinderen en gezinnen in Jogjakarta. Heel veel dank dat u dit heeft helpen mogelijk maken.      

Kaart gemaakt door Rudi
Bovenstaande kaart is gemaakt door Rudi, één van de kinderen die meedoet aan het programma van Dream house. Rudi wil later kunstenaar worden.

Over dit project

Andere verhalen

Uit dit project

Blijf op de hoogte van Een betere toekomst voor straatkinderen in Yogyakarta