Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Een nieuwe toekomst voor Framan Manzoor, boer in Pakistan

In Pakistan zijn veel boeren die een te klein stukje grond bezitten om van te leven. Ze zijn grotendeels afhankelijk van dagarbeid en moeten steeds weer afwachten of er werk is en dus of er inkomsten zijn. De christelijke organisatie NOAD helpt boeren om de inkomsten van hun eigen stukje grond te verhogen of helpt bij het starten of uitbouwen van een kleine onderneming.

Een van de boeren met zo'n klein stukje grond is Framan Manzoor, getrouwd en vader van drie kinderen. Samen met zijn vrouw heeft hij een kleine boerderij in het District Khanewal. Daar bedrijft hij met name uit landbouw en daarnaast heeft hij twee koeien waarvan hij de melk verkoopt om wat bij te verdienen.

Door gebruik pesticiden steeds verder in de problemen

Framan vertelt over de afgelopen jaren toen het water hem aan de lippen stond omdat hij te hoge kosten had en te weinig opbrengsten. Hij maakte namelijk veel gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen, zoals bijvoorbeeld pesticiden. Het gebruik daarvan kostte hem veel geld. Daarnaast moest hij ook nog betalen voor een installatie om zijn land te besproeien en moest hij een tractor huren om te ploegen. Hij deed dit allemaal op kredietbasis en hoopte dat met de opbrengsten van de oogst weer af te kunnen betalen. De oogst viel echter vaak tegen, omdat hij niet voldoende kennis had van landbouw. Doordat de oogst te weinig opleverde, kon hij zijn kredieten niet afbetalen en raakte hij steeds verder in de schulden. Ook kon hij zijn gezin nauwelijks onderhouden.

Training in alternatieve landbouwmethoden

Dit veranderde toen NOAD hem te hulp schoot. Het team van NOAD ging met hem in gesprek over alternatieve landbouwmethoden waarbij de bodem niet wordt uitgeput en waarmee hij de opbrengst van de oogst kon verbeteren. Framan was erg blij met de hulp die ze hem boden en nam enthousiast deel aan de bijeenkomsten met andere boeren en de trainingen van NOAD. Ook kreeg hij van NOAD een startkapitaal om zaden te kopen.

De hulp van NOAD heeft Framan en zijn vrouw (zie foto) veel gebracht. In september vorig jaar is hij begonnen met het zaaien van gewassen die snel groeien, het zaaien van veredelde mosterdzaadjes voor het maken van olie en daarnaast heeft hij ook groenten gezaaid zoals bijvoorbeeld knoflook. Deze groenten kon hij verkopen en gebruiken als voer voor zijn dieren. Zijn gewassen groeien nu goed en hij maakt meer winst. Zijn dankbaarheid is dan ook groot, omdat NOAD niet alleen zijn manier van werken veranderde, maar ook zijn toekomst. Hij is straks in staat om zijn schulden af te betalen en om zijn gezin te kunnen onderhouden. 

NOAD helpt boeren aan een betere toekomst

De christelijke organisatie NOAD helpt boeren om de inkomsten van hun eigen stukje grond te verhogen en ze helpen hen bij het starten of uitbouwen van een kleine onderneming. NOAD bereikt met hun project arme boeren die door andere ontwikkelingsprogramma’s niet bereikt worden. Deze groep durft vaak niet deel te nemen aan andere programma’s. Om hen te bereiken moet NOAD hen thuis opzoeken en hen bewust maken dat zij uit hun situatie van armoede kunnen komen. 

Er worden groepen gevormd die getraind worden, nieuwe landbouwtechnieken worden aangeleerd en er wordt samengewerkt.  Vorig jaar zijn er 15 groepen gevormd met in totaal 126 boeren. Zij hebben per persoon een bedrag van 128 Euro gekregen om te investeren in de landbouwtechnieken. Dankzij deze gift en dankzij het toepassen van wat ze in de training hebben geleerd is hun inkomen uit hun landbouwactiviteiten met 30-40% gestegen ten opzichte van het jaar daarvoor.  

Natuurlijk zullen deze boeren en hun gezin niet alleen van hun kleine stuk land kunnen leven. Wel wordt de opbrengst verhoogd en kunnen de boeren ook participeren in het andere programma van NOAD waarin zij hen helpen om een kleine onderneming te starten. Bij elkaar zorgt dit dat zij kunnen ontsnappen aan de armoede. Als er wat extra geld is in de gezinnen is een van de eerste dingen waar in geïnvesteerd wordt, onderwijs voor de kinderen. En daarmee hopen de boeren dat zij niet alleen nu, maar straks ook hun kinderen niet meer in armoede hoeven te leven. 

 

Over dit project

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)

Andere verhalen

Uit dit project

Blijf op de hoogte van Opstaan voor een menswaardig bestaan