Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Elkaars voeten wassen in Colombia

Hilda Coronado is al bijna zestig jaar non. Ze richtte in Colombia de oecumenische vrouwen-vredesgroep Gempaz op. Christelijke vrouwen met verschillende achtergronden lezen samen de Bijbel. Ze zetten zich met elkaar in om vrede in het jarenlange gewelddadige Colombia in hun hart te verankeren. Zuster Hilda deelt met ons hoe de Bijbel helpt in die lange weg naar echte vrede.

Zuster Hilda geeft haar leven aan God en mensen

Op 18-jarige leeftijd sloot zuster Hilda (77) zich aan bij een katholieke zustersorde. Ze licht toe: "Ik wilde mijn leven aan Jezus geven. Ik wilde mensen dienen die in de marge van de samenleving staan, die niet meetellen en geen stem hebben: mensen die verlaten zijn, zieken, armen en kleinen. Ik begon mijn weg samen met hen. Met een kracht die alleen van God kon komen verliet ik mijn lieve familie om gehoor te geven aan deze opdracht: verlaat je land, verlaat je familie en het huis van je vader en kom naar het land dat Ik je wijzen zal (Gen. 12:1)."

Vrouwen-vredesgroep

Uiteindelijk richt ze de vrouwen-vredesgroep Gempaz op met christelijke vrouwen uit verschillende kerkelijke denominaties. Ze vertelt: "We leren als vrouwen voor elkaar en voor onszelf te zorgen, we leren geven en nemen, we staan open voor onderlinge verschillen en respecteren elkaar. We raakten politiek bewust en zetten ons in voor gerechtigheid en vrede in ons land. Het heeft me als gelovige en als vrouw veel gebracht: innerlijke groei, bevrijding, vergeving en verzoening. "

Katholieken en Evangelischen wassen elkaars voeten

Tijdens de burgeroorlog in Colombia stonden veel verschillende partijen tegenover elkaar en was er veel geweld, zijn er moorden gepleegd, ook op vrouwelijke leiders. Voor zuster Hilda was 2016 één van de hoogtepunten: "Toen hebben wij als Katholieke en Evangelische gelovigen een overeenkomst getekend in Bogotá. We erkenden dat we aan beide kanten fouten hebben gemaakt. We beloofden de wapens niet meer tegen elkaar op te nemen. We tekenden een petitie waarin we elkaar vergeving schonken en erkenden dat we gelijk zijn en elkaar willen dienen. Dit werd zichtbaar gemaakt door elkaars voeten te wassen." 

Elkaar steunen tijdens de coronapandemie

Ook tijdens de coronapandemie was dit vredesnetwerk van vrouwen elkaar tot grote steun. Men bleef digitaal contact houden en steunde elkaar waar nodig, ook financieel. Zo begeleidde zuster Hilda via videobellen drie vrouwen met grote emotionele problemen. Eén vrouw leed zwaar omdat ze het contact met haar dochter verbroken was. Een andere vrouw leed onder trauma's vanuit haar kindertijd. Zij heeft dat nu dusdanig verwerkt, dat ze weer kan werken. De derde vrouw voelt zich gevangen zitten in een nare situatie en beseft inmiddels dat ze zich hieruit moet bevrijden. 

Samen bidden, vieren, bijbellezen

Door samen de Bijbel te lezen en van daaruit ervaringen uit hun eigen leven met elkaar te delen, gaan de vrouwen enorm de diepte in. "In iedere tekst waar we ons doorheen hebben gewerkt en door samen te bidden en te vieren, heb ik een enorme rijkdom ontdekt.  Een diepte die ik hiervoor niet kende of nog niet had ontrafeld." aldus zuster Hilda. Ze noemt het pad dat ze samen doorlopen hebben de "Bedevaart van de Verzoening."

Steun dit vredeswerk in Colombia: www.kerkinactie.nl.vrouwenincolombia 

 

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)

Andere verhalen

Uit dit project