Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

“Er is ons iets aan gelegen om de samenwerking op gang te brengen”

Vanuit een aantal gemeenten in de classis Utrecht is het verlangen ontstaan om samen op te trekken rondom een aantal projecten van Kerk in Actie in het Midden-Oosten. Ik zie dat als een mooi en onmisbare kans voor de classis Utrecht. 

Samen bereik je meer

Kerk in Actie wil daar graag bij ondersteunen. Kerk in Actie gelooft namelijk dat samenwerking tussen gemeenten veel meerwaarde heeft. Dat heeft te maken met de ervaring die de consulenten van Kerk in Actie opdeden. Het is niet eenvoudig om als kleine diaconie acties te starten. Er komt al zoveel op je bordje. Samen gaat dat beter. Maar ook grotere diaconieën kunnen hun voordeel doen met samenwerking. En een grote kan een kleine bijstaan.

Een hart voor diaconaat

De ervaring van Kerk in Actie strookt met die van de classis, en met die van mij als classispredikant. Er komt heel wat op je bordje. Ik merk dat kerkenraden soms overbelast zijn. En wat ga je dan doen? Je moet sowieso keuzes maken. Te veel is nooit goed. Toch is diaconaat een van de kerntaken van een gemeente. Daar wil je mensen voor warm laten lopen. En er is binnenlands diaconaat, maar ook buitenlands diaconaat.

Ik hoor vaak ‘we zoeken het dichtbij huis’ en dat is prima. Maar ook het buitenland kan dichtbij huis zijn. Kerk in Actie kan daarbij helpen. Samenwerking maakt meer mogelijk en heeft als bijvangst dat je elkaar leert kennen. En dat is zo belangrijk.

Afstanden overbruggen

We leven in een tijd van krimp. Het is lastig om ambtsdragers te vinden. Ik zeg niets nieuws. Je kunt je daar bij neerleggen. Ik zou dat jammer vinden. Ik denk aan de eerste lockdown. Mensen konden niet meer naar de kerk. En wat gebeurde. De kerk vond haar weg in het digitaal domein. Kerk na kerk leerde streamen. Er kwamen andere initiatieven. Kerken bleken zo ontzettend creatief. Wie had dat kunnen denken? Die creativiteit die vraag ik u ook nu in te zetten. Voor de coronacrisis hadden we nooit kunnen bedenken in een webinar bij elkaar te komen. Wie had van het woord webinar gehoord? Mijn spellingscontrole kent het woord nog niet. Maar wij zijn zo maar digitaal samen. En Wilbert van Saane is met ons vanuit Beiroet verbonden. Als we dergelijke afstanden kunnen verbinden, kunnen we ook afstanden in de classis overbruggen.

Samenwerking op gang brengen

Predikanten komen in werkgemeenschappen samen. Daar ontmoeten ze collega’s. In de kerkorde is geregeld dat gemeenten in ringverbanden samen kunnen komen. Nu weet ik best dat die ringverbanden nog niet overal functioneren. Als classis vinden we die ringen wel belangrijk. En als het niet werkt in de regio waar u kerkt, zoek dan naar andere mogelijkheden. U zit niet vast aan een regio. Soms moet de ring kleiner opgepakt worden. Of juist groter. Als classis zijn we bereid een en ander te faciliteren. We hebben een scriba die geweldig goed is in het organiseren van Zoom-bijeenkomsten, als u digitaal iets op wil zetten. Hij is ook bereid berichten van u door te sturen in de classis. En we hebben niet voor niets een nieuwsbrief. Uw activiteiten plaats ik graag. De scriba heeft een up-to-date bestand van kerkenraden en predikanten. En ook consulente Annemarieke  Voorsluijs wil behulpzaam zijn. Er is ons iets aangelegen om de samenwerking op gang te brengen. Niet alleen diaconieën worden uitgedaagd: hele kerkenraden wil ik meenemen in deze beweging. En misschien kunnen we iets voor de hele classis organiseren. U hebt mij mee. Maar denk er ook eens aan een ander uit te nodigen als u een mooi initiatief heeft in uw gemeente. In coronatijd moeten we denken aan aantallen. Maar als u een actie heeft voor het Midden Oosten dan wil een andere buurgemeente misschien graag meedoen.

Getuigen van Jezus Christus

Ik ben er blij mee dat gemeenten uit onze classis zich in gaan zetten voor het  Midden -Oosten.De eerste christenen komen uit het Midden-Oosten. De geschiedenis van de eerste kerk begint daar. Ik heb zelf de ervaring dat het zo mooi is om christenen te ontmoeten en te delen in hun zorgen, maar ook in het zelfbewustzijn dat zij een taak hebben in een wereld waarin de islam de grootste godsdienst is om te getuigen van Jezus Christus en van een beweging die door Hem geïnspireerd is.

Ik ben blij met uw enthousiasme. Laten we ook anderen enthousiast maken!

Trinette Verhoeven, classispredikant classis Utrecht

Lees ook:

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)

Andere verhalen

Uit dit project