Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Europese kerken: verkiezingen Europees Parlement gaan over onze kernwaarden

In de aanloop naar de verkiezingen voor het Europees Parlement hebben de Conferentie van Europese Kerken en de Churches’ Commission for Migrants in Europe (CCME) een brochure gemaakt met als titel: Europe: It’s OUR future - Church Action in the 2019 European Parliament elections om kerken uit te nodigen betrokken te zijn bij deze belangrijke verkiezingen.

Van 23-26 mei kiezen de burgers van de Europese Unie via een directe stemming de leden van het Europees Parlement die het leven in de Europese Unie de komende vijf jaar vorm zullen geven. Nederland gaat op 23 mei naar de stembus.

De brochure van de Churches’ Commission for Migrants in Europe (CCME) met als titel: Europe: It’s OUR future - Church Action in the 2019 European Parliament elections richt zich op zorgen voor de toekomst van Europa, waaronder: de EU als een gebied van gedeelde waarden, de toekomst van de EU, migratie en vluchtelingen, klimaatverandering en duurzame ontwikkeling, het Europese sociale model en de toekomst van werk, mensenrechten en het creëren van een meer gelijk en inclusief Europa. Europe: It’s OUR future biedt ook verschillende manieren om deel te nemen en meer te leren over de problemen en het verkiezingsproces. De brochure is er ook in het Nederlands.

“De Europese Unie zet zich in voor gerechtigheid, vrede, solidariteit en menselijke waardigheid. Kerken delen deze waarden. Sinds enige tijd staan deze gemeenschappelijke waarden echter onder druk. Het gevaar van populisme en politiek extremisme heeft ongekende niveaus bereikt,” aldus de brochure.

Ligt hier een taak voor de kerken? Jazeker, Volgens het Verdrag van Lissabon (artikel 17, VwEU) moet de EU - inclusief het Europees Parlement - een open, transparante en regelmatige dialoog met kerken en religieuze gemeenschappen houden, waarbij zij hun bijdrage erkennen. De kerken willen opkomen voor respect voor de menselijke waardigheid, een leven van vrijheid en gerechtigheid, en een engagement voor respect, vrede, delen en samenwerking.


Op het gebied van migratie, vluchtelingen en asiel ziet de brochure drie uitdagingen:

  • Hoe kan de EU gastvrijheid bieden aan mensen die hulp, bijstand en bescherming nodig hebben?

  • Hoe kan de EU inspelen op kansen die migratie biedt, om tegemoet te komen aan de vergrijzing en tekorten op de arbeidsmarkt?

  • Hoe kan de EU solidariteit tussen de lidstaten op het gebied van migratie bevorderen?


De brochure eindigt met een aantal praktische aanbevelingen die we vanuit Kerk in Actie van harte ondersteunen. Zoek het gesprek met kandidaat Europarlementariërs en bevorder het debat in je eigen omgeving. Breng je stem uit voor vrede, rechtvaardigheid, menselijke waardigheid en duurzaamheid, en moedig ook anderen aan hun stem uit te brengen.

Op www.ceceurope.org/euelections/ staat ook een aantal video's, waarop christelijke leiders hun visie geven.

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)

Andere verhalen

Uit dit project