Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

First steps

Man, Siu, Aung, Shek, Hellen, Ray, Lu, Dwe.... dit zijn de (voor)namen van de acht mannen en vrouwen die zich hebben ingeschreven voor de cursus Pastoral Leadership & the Mission of the Church. In november hoop ik met hen een (digitale) learning community te vormen: van elkaar leren, elkaar aanscherpen en bemoedigen, samen iets ervaren van Gods wereldwijde, veelkleurige mozaïek dat we kerk noemen.

Mijn streven is ook de highlights uit de onderlinge interactie te delen in een latere blog. En als er genoeg aanmeldingen zijn, komt er in maart 2021 een vervolg.
Met de opzet zoals ik die hierboven beschrijf, kun je eigenlijk niet zeggen dat ik in ‘de voetsporen’ treed van Tjeerd. Ik zet de eerste stapjes op een smal weggetje dat zich mogelijk later verbreedt. Maar door onverwachte ontwikkelingen zou mijn ‘spoor’ zomaar weer uitgewist zou kunnen worden. Intussen ben ik blij dat Tjeerd en Kathleen verbonden blijven met Hongkong en met de vele mensen die zij hebben leren kennen via het Luthers Seminarie. Ik heb veel van hen geleerd en dat blijf ik graag doen! Ook hebben Margreet en ik genoten van de verhalen van Tjeerd tijdens onze wandelingen in Hongkong, vorig jaar november.
Het zwaartepunt van mijn eigen werkzaamheden ligt in Houten, waar ik als voorganger werkzaam ben (kijk dit filmpje voor een impressie). Margreet werkt als corrector van een krant, een magazine en boeken. En ik prijs mezelf gelukkig dat ze mij ook corrigeert, want dat heb ik nodig :).

Tot zover deze eerste, korte kennismaking van onze kant. Als je meer wilt weten en op de hoogte wilt blijven van hoe dingen zich ontwikkelen, please stay posted.
We groeten jullie met de groet van Franciscus van Assisi: vrede en alle goeds.

Robert en Margreet Doornenbal.

[Foto: Anna Tarazevich]