Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Gebed bij een stille coronaramp

Met Pinksteren weten we ons als kerken wereldwijd aan elkaar verbonden. Als uiting daarvan hebben christenen uit Colombia, Indonesië, Moldavië, Nederland, Rwanda, Zuid-Afrika en het Midden-Oosten een gebed geschreven om God te bidden voor de nood die er vanwege de coronacrisis is en te danken voor de hulp en verbondenheid waarmee kerken elkaar ondersteunen.

Heer onze God,

Vandaag vieren we het pinksterfeest, dat ons als broeders en zusters wereldwijd verbindt. Wij danken U voor uw aanwezigheid in ons leven. Voor de schepping die u ons als een gemeenschappelijk huis heeft gegeven. Voor onze huisgenoten, van verschillende kerken, die met elkaar delen van wat U ons heeft gegeven. Voor mensen die wereldwijd opstaan omdat ze zich, geïnspireerd door uw Geest, geroepen weten om er voor de ander te zijn.

We leggen onze wereld in uw handen, met de hartverscheurende situatie waarin we ons bevinden. Een wereld die op slot zit en waarin miljoenen mensen lijden onder gebrek aan werk, zorg en voedsel. Voor hen bidden wij:
Voor wie getroffen is door het coronavirus en vecht voor zijn leven of voor herstel.
Voor alle mensen die geraakt worden door de gevolgen van deze coronacrisis, omdat de grenzen gesloten zijn. Voor de straatverkopers, de huishoudelijke hulpen, de boeren. Voor de restauranteigenaars, voor de ondernemers en voor iedereen die zijn dagelijks werk en inkomen kwijt is.

Voor mensen zonder dak die zwerven op een stille straat en voor vluchtelingen die opeengepakt in kampen wonen.

Voor vrouwen en voor kinderen die lijden onder huiselijk geweld, nu gezinnen geen kant op kunnen.
En voor alle mensen naar wie in deze tijd niemand omziet en die in eenzaamheid wachten op een blijk van zorg en liefde.

Heer, ontferm U.

We bidden voor onze landen en leiders. Voor wijsheid voor wie ons regeren en het goede zoeken voor de mensen die aan hen zijn toevertrouwd.
We bidden voor mensen in de zorg en voor kerken en organisaties die met vele duizenden voedsel, financiële hulp en een luisterend oor bieden.
Geef hun gezondheid om door te gaan, liefde om er voor de ander te zijn en wijsheid om de juiste beslissingen te nemen.

We bidden voor onszelf, volken uit alle landen. Voor moed om onszelf niet op te sluiten, maar ons hart te blijven openen. Om de vrede te bewaren over de grenzen van taal en religie heen, ook als de spanning groeit. Om te leven vanuit de rust die U ons geeft en daarvan te delen midden in de storm.

We danken U voor de gaven die U ons heeft toevertrouwd. De zorg voor anderen, onze gebeden, ons geld. Laat in ons delen daarvan iets van de overvloed van uw koninkrijk zichtbaar worden.

Samen met onze zusters en broeders zeggen wij: wij zijn in Uw handen, bescherm ons, wij verwachten U dag aan dag. Steun ons van de morgen tot de avond, wees onze redding in tijden van tegenspoed. Geef ons Uw Geest en help ons te leven vanuit Pinksteren, tot glorie van Uw naam.

Amen

 

Foto: Copyright_UNICEF:Dejongh

 

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)

Andere verhalen

Uit dit project