Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Gebed gevraagd voor de dag voor de schepping

Paus Franciscus heeft 1 september uitgeroepen tot Wereldgebedsdag voor de Zorg voor de Schepping. De Protestantse Kerk haakt hier van harte bij aan. Ds. Karin van den Broeke, preses van de generale synode en klimaatambassadeur, schreef daarom dit gebed. 

Goede God, schepper van hemel en aarde,
wij danken u voor het vele goede
dat we uit Uw hand ontvangen
wij danken U voor schoonheid en voor overvloed,
voor veerkracht en voor creativiteit. 

Wij realiseren ons tegelijkertijd hoe U ons
medeverantwoordelijkheid gegeven hebt.

Open onze ogen voor de kwetsbaarheid van uw schepping.
Open onze ogen voor wat we aan schade aanrichten.
Open onze ogen voor hoe we kunnen koesteren en behoeden.

Help ons de samenhang te zien
tussen onze kleine daden
en het leven van mensen wereldwijd
nu en in de toekomst.

Schenk ons moed en vertrouwen
om zó te leven
dat wij delen in Uw goedheid,
dat we terughoudend zijn in wat we ons toe-eigenen.

Dat we geen slachtoffers maken. Geen klimaatvluchtelingen.
Dat we niet willen leven
op de kosten van toekomstige generaties.
Dat dankbaarheid onze levensstijl tekent.
Dat wij onze voetstappen richten naar Uw vrede.

Amen

 

Gebed geplaatst op 1-9-2015

Lees voor meer informatie het commentaar bij de tijd van dominee Arjan Plaisier.