Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Gebed voor Beiroet - een jaar later

In augustus 2020 veranderde de enorme explosie in de haven van Beiroet de levens van vele mensen. Zij verloren dierbaren, raakten gewond of raakten alles kwijt. Direct na de explosie startte de hulpverlening, die tot op de dag van vandaag duurt. Ook Kerk in Actie ondersteunt getroffen gezinnen en helpt bij het herstel. Dat is hard nodig, want Libanon lijdt ook onder een hevige economische crisis. Wij bidden voor dit zwaar getroffen land.

Heer onze God,

We bidden voor de volken en de leiders van alle naties, 
dat ze met elkaar verzoend mogen worden bij het zoeken naar Uw gerechtigheid en vrede.

We bidden in het bijzonder voor Libanon, een gebroken land dat zoveel lijdt. 
We bidden voor de vorming van een nieuwe en rechtvaardige regering, 
voor solidariteit, respect en goed beheer van haar natuurlijke hulpbronnen en voor een duurzame en eerlijke ontwikkeling van de economie.
Heer in Uw barmhartigheid, hoor ons gebed.

We bidden voor de wereldwijde kerk en in het bijzonder voor de kerken van Beiroet die grote menselijke en fysieke verliezen hebben geleden. 
We bidden om kracht van Uw Heilige Geest om hun bediening van genezing en hoop voort te zetten.
Heer in Uw barmhartigheid, hoor ons gebed.

We bidden voor herstel van scholen, ziekenhuizen en verzorgingstehuizen. 
Dat deze vitale onderdelen van de Libanese samenleving opnieuw mogen gaan functioneren,
in het bijzonder diegene die beschadigd of stopgezet zijn als gevolg van de ontploffing en slechte economische situatie.
Heer in Uw barmhartigheid, hoor ons gebed.

We bidden voor degenen die dierbaren hebben verloren door de ontploffing, 
voor hen wiens lichamen zijn ontsierd en voor degenen die dakloos en werkloos zijn geworden. 
Voor hen die een trauma hebben meegemaakt, die de hoop hebben verloren en die angst en depressie ervaren als gevolg van alle problemen. 

Ga door Heer, troost nabestaanden en help ons te blijven zoeken naar gerechtigheid en menselijke waardigheid.
Heer in Uw barmhartigheid, hoor ons gebed.

We bidden voor nieuwe energie zodat we verenigd in Uw naam mogen blijven werken en verlangen naar Uw koninkrijk dat komt. 
Heer in Uw barmhartigheid, hoor ons. 

Amen

Dit gebed is uitgesproken in de herdenkingsdienst op 1 augustus 2021 in de National Evangelical Church in Beiroet. Met medewerking van Rima Nasrallah van Saane, samen met haar man Wilbert van Saane uitgezonden door Kerk in Actie in Libanon. Beluister de dienst

Lees ook:

Over dit project

Door de enorme explosie op 4 augustus 2020 in de haven van Beiroet zijn zeker 100 doden en duizenden gewonden gevallen. Zeker de helft van de stad is beschadigd en 300.000 mensen zijn dakloos. De nood is hoog: Libanon zucht al onder een zware economische crisis en de gevolgen van de coronacrisis. Kerk in Actie is noodhulp gestart via het internationale kerkelijk netwerk en via de eigen partners ter plekke. Uw steun voor Libanon is zeer hard nodig!

Andere verhalen

Uit dit project

Blijf op de hoogte van Hulp voor getroffenen explosie Beiroet