Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Gebed voor christenen in China

We ontvangen berichten over de verslechterende situatie tussen de kerken in China en de overheid. Steeds meer kerken krijgen te maken met toezicht en beperkingen bij het organiseren van diensten en andere activiteiten. Voorgangers voelen zich minder vrij om te zeggen en te preken wat zij aan God willen toevertrouwen. Daarom willen we in deze tijd bidden voor hen.

Heer, God, hemelse Vader,

die wijzen uit het Oosten,
door het licht van een ster geleid,
riep tot aanbidding van uw Zoon,
wijs ook ons de weg.

Zo bidden wij in deze dagen voor de kerken in China.
Wij bidden om wijsheid en kracht voor allen die leiding geven aan de groeiende kerk in dit immens grote land.

Het licht van een ster heeft ons mensen op weg gebracht, overal ter wereld,
moge dat licht ons leven verlichten.

Amen