Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Gebed voor mensen op de vlucht - Wereldvluchtelingendag 2019

Op Wereldvluchtelingendag op 20 juni a.s. denken wij aan de meer dan 68 miljoen mensen die wereldwijd op de vlucht zijn. Wij bidden voor hen.

Goede God,

Wij bidden voor de slachtoffers van oorlogen en onderdrukking, voor mensen die geen perspectief meer zien in hun eigen land, zoals vele jongeren in Noord-Afrika, maar ook voor de slachtoffers van natuurrampen.

Wij bidden voor de mensen die in hun eigen land ontheemd zijn geraakt, en ook voor hen die in de buurlanden worden opgevangen.

Wij bidden voor mensen die een lange reis wagen naar ons veilige Europa om hier bescherming te zoeken, en onderweg slachtoffer worden van uitbuiting en geweld, zoals in Libië. En voor hen die verdrinken op zee.

Wij bidden om kracht voor vluchtelingen en asielzoekers in Europa, voor hen die klem zitten in procedures, en voor hen die proberen hier een nieuw bestaan op te bouwen.


Wij bidden ook voor de mensen die zich inzetten voor vluchtelingen en voor beleidsmakers die belangrijke beslissingen moeten nemen:

Voor de hulpverleners wereldwijd, in het bijzonder de mensen van onze partnerorganisaties zoals kerken in Nigeria, Marokko en Syrië.

Voor Europese leiders, dat ze de weg vinden naar een humaan migratiebeleid dat recht doet aan mensen in nood.

Voor de medewerkers van de Nederlandse overheid, die vluchtelingen begeleiden in AZC’s en beslissingen moeten nemen over procedures, dat ze de menselijke maat hoog houden.

Voor mensen in hulporganisaties en de vele kerkelijke vrijwilligers, om het vol te houden.


Wij danken voor de mensen die altijd weer klaar staan om hulp te verlenen, en vragen Uw zegen voor alle plaatsen waar ontmoetingen plaatsvinden tussen mensen uit verschillende culturen.


Goede God, U hebt in Uw Woord Israël herinnerd aan haar vreemdelingschap in Egypte en in Babel. Blijf ons storen, opdat wij in de vreemdeling onszelf mogen herkennen.


Amen

 

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)

Andere verhalen

Uit dit project