Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Gebed voor Nagorno-Karabach

Op de ochtend van 27 september 2020 viel het leger van Azerbeidzjan de regio Nagorno-Karabach binnen. De regio, waar zo’n 145.000 mensen wonen en waarvan de overgrote meerderheid Armeens is, wordt gecontroleerd door Armeense strijdkrachten, maar wordt door de Verenigde Naties erkend als onderdeel van het overwegend islamitische Azerbeidzjan.

Door het geweld zijn burgers gestorven en gewond geraakt. Zo’n 90.000 mensen zijn op de vlucht geslagen. Zij verblijven nu in hotels, leegstaande gebouwen of bij familie. Het is voor de meeste van hen niet de eerste keer dat ze dit meemaken. Al drie decennia sluimert het conflict voort en nu laait deze weer in alle hevigheid op. 

Maandag 9 november werd er een overeenkomst gesloten om het gewapende conflict te beëindigen. Een Russische vredesmacht zal aan de frontlinie in Nagorno-Karabach gestationeerd worden om toe te zien op de naleving van het verdrag. Vele Armeense inwoners van Nagorno-Karabach besluiten te vertrekken uit de regio zonder te weten waar ze precies heen kunnen.

Als Protestantse Kerk willen we onze medeleven betuigen aan hen die dierbaren hebben verloren en we bidden voor hen die gewond zijn geraakt of alles achter hebben moeten laten. Daarnaast bidden we voor een blijvende vrede voor Nagorno-Karabach, ook nu er een vredesovereenkomst aan de onderhandelingstafels is gesloten.

Goede God,

Wij bidden u voor de bevolking van Nagorno Karabach. Opnieuw kregen zij te maken met een uitbarsting van geweld. Altijd leven zij in onzekerheid. Wanneer zal het echt vrede zijn?

We bidden voor hen die dierbaren verloren, omring hen met uw liefde en kracht. 
We bidden voor hen die gewond zijn geraakt, geef hen herstel.
We bidden voor hen die hun huizen achter zich moesten laten en elders onderdak vonden. 
U bent onze toevlucht en schuilplaats. Geef hen rust en bescherming.

We bidden voor de regeringsleiders van Armenië en Azerbeidzjan, dat zij de moed zullen tonen om echt aan vrede te werken, ook nu er een vredesovereenkomst is gesloten. En we bidden om een constructieve houding van andere regeringsleiders in de regio, die gericht is op vrede en herstel.

Tot slot bidden we voor de mensen van goede wil, die zich de afgelopen 30 jaar hebben ingezet voor dialoog en verzoening, onder hen ook kerkleiders in beide landen. Geef hen kracht en wijsheid om hiermee door te gaan.

God, we zien uit naar uw Koninkrijk waar geen haat en verdeeldheid meer zal zijn, maar waar mensen uit alle volken in harmonie naast elkaar zullen leven. U bent de God van vrede.

Amen.

Vanuit ACT Alliance, het netwerk voor noodhulp en ontwikkeling van de Wereldraad van Kerken, verscheen op 7 oktober een statement over het gewelddadige conflict in de Kaukasus. 

Lees ook:

Over dit project

Voor de kerk in het Midden-Oosten is Libanon een belangrijk land. Hier wonen relatief gezien nog veel christenen (25-30%), waar dit percentage in de buurlanden veel lager is. Christelijke instellingen in Libanon hebben dan ook vaak een regionale functie. Zo is de Raad van Kerken van het Midden-Oosten in Beiroet gevestigd en leidt theologische opleidingsinstituut NEST predikanten op voor het hele Midden-Oosten. Veel studenten aan de NEST zijn bijvoorbeeld afkomstig uit Syrië. Bent u betrokken bij het werk in Libanon, dan bent u automatisch betrokken bij de hele kerk in het Midden-Oosten.

Andere verhalen

Uit dit project

Blijf op de hoogte van Theologisch onderwijs ondersteunt christelijke minderheid in Midden-Oosten