Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Gods Woord biedt troost in zware tijden in de Golf

Alles veranderde toen de coronacrisis uitbrak, ook in de Golfstaten. Kerken en scholen werden gesloten, luchthavens gingen dicht. “Het leven is hier nog steeds verre van normaal,” vertelt Babu Ganta van het Bijbelgenootschap in Dubai. “Toch gaat het werk door en blijven kerken trouw aan Jezus´ opdracht om alle volken tot zijn discipelen te maken.” Gods Woord gaat - digitaal - de wereld over.

Ook in coronatijd zit het Bijbelgenootschap in de Golf niet stil. “Kerken hebben een enorme passie om Gods Woord te blijven delen,” vertelt Hrayr Jebijian, directeur van het Bijbelgenootschap in de Golf. Omdat vele honderdduizenden arbeidsmigranten in de Golf niet kunnen lezen en schrijven, gebruikt het Bijbelgenootschap storytelling, een mondelinge bijbelvertelmethode. Hrayr: “Geheel naar het voorbeeld dat Jezus ons zelf gaf. Hij legde de betekenis van zijn woorden altijd uit aan de hand van gelijkenissen.” Het Bijbelgenootschap biedt voorgangers cursussen aan in storytelling. “Sinds maart trainen we voorgangers via digitale platformen.”

Corona en Gods genade

Het Bijbelgenootschap wilde in deze tijd iets betekenen voor de vele honderdduizenden arbeidsmigranten die niet naar hun wekelijkse samenkomsten konden. Velen van hen verloren hun baan en verblijven noodgedwongen in overvolle labour camps, omdat ze niet terug kunnen naar hun thuisland. Speciaal voor hen bracht het Bijbelgenootschap het boekje “Corona and God´s karuna” uit. Het boekje leert mensen de huidige tijd te begrijpen en in Gods licht te zien. Karuna betekent ‘genade’. Babu Ganta: “Het boekje staat vol verhalen over Gods beloften, Zijn plan met mensen en nodigt uit om een volgeling van Jezus te worden.” Het boekje is inmiddels beschikbaar in het Engels, Telugu, Nepalees en Japans. Vertalingen in andere talen staan op de planning. Er is ook een audioversie gemaakt voor vele honderdduizenden arbeidsmigranten die niet kunnen lezen en schrijven. Babu: “De digitale versie wordt gedeeld in Whatsapp-groepen en is inmiddels naar 17 verschillende landen gegaan.” Babu had zich van tevoren nooit kunnen voorstellen dat het boekje zo snel beschikbaar zou zijn in diverse talen. “In dit alles zie ik Gods genadige hand aan het werk. Alle eer aan Hem.”

Een zegen voor velen

Het boekje kwam - onder de huidige omstandigheden - als een zegen voor velen. Babu Ganta - hij heeft contact met vele honderden voorgangers - kan er uren over vertellen. Het boekje vol verhalen van hoop uit Gods Woord gaat inmiddels op vele manieren de wereld over. Babu vertelt enkele van de vele verhalen die hij hoorde.

“Een voorganger in Dubai die ontslagen werd van zijn werk en terugging naar India, liet 20.000 exemplaren drukken. Een exemplaar van het boekje kwam in handen van een christelijke verpleegster in een ziekenhuis. Ze hield het niet voor zichzelf maar deelde het met 200 coronapatiënten die ze verzorgde. “Ik kan niet beschrijven hoeveel effect het boekje op hen had,” vertelt ze. “Het was een wonder. Ze stopten met klagen en bespraken de bijbelverzen en de verhalen met elkaar,” vertelde de verpleegster.”

Aansluiting op actualiteit

“Mijn ouders, broer, schoonzus en ikzelf testten allemaal positief op Covid-19,” vertelt Spandana. “Terwijl we in quarantaine zaten, kreeg ik de audioversie van het boekje “Corona en Gods genade”. Ik heb er ademloos naar geluisterd. Het sluit helemaal aan op de actualiteit van nu. Ik vond het gedeelte over “Omgaan met lockdown en verhalen van Paulus in de gevangenis en Jona in de buik van de vis” heel inspirerend. Het werkte als een medicijn voor mijn ziel, ik was erg ongerust over alles. Later ontving ik 20 exemplaren om uit te delen aan vrienden en bekenden. Ik ben zo dankbaar hiervoor. Gelukkig zijn mijn familie en ik allemaal hersteld, alles door Gods genade.”

“Voorganger Ali: “Onze gemeente heeft meer dan 20 groepen die gedurende de week bij elkaar komen voor bijbelstudie en gebed. Tijdens de lockdown bleven ze elkaar online ontmoeten via Zoom. Sommigen van onze leden verloren hun baan. We zorgden voor voedsel en onderdak voor hen. We zijn dankbaar dat we 100 exemplaren van het boekje kregen van het Bijbelgenootschap. Ik ben dankbaar dat ik de digitale versie en ook de audioversie kan delen met al onze groepen.”

Het verhaal gaat door

Het Bijbelgenootschap maakt al jaren met succes gebruik van de storytellingsmethode om vele ongeletterde arbeidsmigranten te bereiken met het Evangelie. Dat gaat ook nu in coronatijd door. Juist in deze zware tijden waarin vele arbeidsmigranten hun baan verloren en in grote onzekerheid leven, zijn bijbelverhalen een bron van troost voor hen.

Jalli woont in een labourcamp met veel coronabesmettingenen en heeft al drie maanden geen werk meer. Vorig jaar onderging ze een grote operatie. Een zware tijd voor haar. “Ik vertelde haar het verhaal van Paulus en Silas in de gevangenis,” vertelt Babu Ganta. “En legde uit dat God een bedoeling had met Paulus en Silas in de gevangenis. Er is ook een tijd voor bevrijding ter ere van Hem.” Babu´s woorden gaven Jalli de hoop dat op een dag ook haar situatie zal verbeteren en ze leerde geduldig te wachten op wat de Heer voor haar leven wil.

Reji werkt voor het bijbelgenootschap en bezoekt de Anglicaanse kerk in Sjarjah, een van de Verenigde Arabische Emiraten. Ze werd gevraagd het Woord van God te delen met de vrouwen van haar gemeente via Zoom. Babu: “Reji vertelde me dat de vrouwen erg enthousiast waren en meer verhalen wilden horen. Ongelooflijk dat op deze manier de digitale techniek gebruikt wordt om het Woord van God te verspreiden.”

Kerk groeit iedere week

Timothy kwam naar Dubai om een baan te zoeken. Hij leerde een paar bijbelverhalen en deelt ze nu met iedereen die hij ontmoet en iedereen met wie hij via de telefoon spreekt. Zo gaan bijbelverhalen de wereld over naar het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Australië en India. Babu: “Vorige week ontmoette hij een Kameroenees echtpaar in de metro in Dubai en deelde een bijbelverhaal met ze. Ze waren sprakeloos en willen er nu meer over horen!”

Voorganger Rajaratnam heeft een Telugu-sprekende gemeente. “We komen iedere week op drie verschillende plaatsen bij elkaar. Iedere vrijdag en zondag bezoek ik gebedsgroepen en deel bijbelverhalen. De boeken en audioplayers van het bijbelgenootschap helpen ons om nieuwe mensen te bereiken en anderen te bemoedigen. Onze kerk groeit iedere week!”

De kracht van bijbelverhalen

Het Bijbelgenootschap in de Golf wil de Bijbel beschikbaar maken voor alle christelijke gemeenschappen in alle Arabische Golfstaten waar het bijbelgenootschap werkt. Deze christelijke gemeenschappen herbergen arbeidsmigranten uit een groot aantal landen en spreken vele verschillende talen. Het Bijbelgenootschap geeft boekjes uit, verspreidt de Bijbel in 60 verschillende talen en verzorgt trainingen en seminars. Ook is het Bijbelgenootschap partner van vele kerken in de Golfregio en helpt zij mensen de Bijbel te lezen en de boodschap te begrijpen.

Kerk in Actie steunt het werk van het Bijbelgenootschap in de Golf en heeft de totstandkoming van het boekje ‘Corona en Gods genade’ mede-gefinancierd.

kerkinactie.nl/bijbelingolfstaten
Over dit project

Hoewel het aantal christenen in het Midden-Oosten in snel tempo afneemt, is een tegenovergestelde trend zichtbaar in de Golfstaten. Hier groeit de kerk door de grote toestroom van arbeidsmigranten uit landen als India, Nepal, Sri Lanka, Ethiopië en de Filippijnen. De meesten van hen kunnen niet lezen en schrijven, maar willen wel graag meer leren over de Bijbel.

Andere verhalen

Uit dit project

Blijf op de hoogte van De kracht van bijbelverhalen