Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Intensieve cursus LTS

De afgelopen twee weken waren we terug in Hong Kong en op het Luthers Theologisch Seminarie (LTS), voor een ‘intensieve cursus’ van zes dagen, vijf lesuren per dag. De cursus ging over de wereldgodsdiensten en om dat in zo’n kort tijdsbestek te doen is inderdaad intensief, én dankbaar tegelijk. Het LTS is en blijft een bijzondere plek, vooral vanwege de internationale en interkerkelijke diversiteit van de studentengroepen. In deze cursus waren dat studenten uit Hong Kong, uit Myanmar en Nepal, en in Hong Kong woonachtige ‘internationale’ studenten uit Finland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

Centraal in de cursus stond de kennismaking met de wereldgodsdiensten, met de twee grote clusters: die van jodendom-christendom-islam en van hindoeïsme-boeddhisme-Chinese godsdiensten.  Het meest interessant was eigenlijk de vraag naar onze persoonlijke relatie tot de wereldgodsdiensten in de eigen context en de  eigen geschiedenis. 

Wat dat betreft zou de groep opgedeeld kunnen worden in tweeën, traditionele christenen (uit Myanmar en het ‘westen’) en nieuwe christenen (uit Hong Kong en Nepal). Studenten uit Hong Kong zijn meestal de eersten in hun familie die christen zijn geworden en kunnen dus ook uit de eerste hand vertellen over hun taoïstische ouders en alle familieplichten. De beide Nepalese studenten zijn in hindoe-gezinnen opgegroeid en kennen het hindoeïsme van binnenuit. Gu, student uit Myanmar is Lisu, een van de etnische minderheden uit het grensgebied van Myanmar en China, aan wie de zendeling James Fraser aan het begin van de 20ste eeuw het evangelie bracht. 

Een andere indeling zou kunnen zijn op grond van meerderheids- en minderheidsposities, als onderscheid tussen westers en oosters christendom. In landen als Nepal en Myanmar en ook China (inclusief Hong Kong) is het christendom een fragiele minderheid, met alle sociale en politieke problemen van dien. Hoe verhoud je je dan tot respectievelijk hindoeïsme, boeddhisme en taoïsme, de godsdiensten van de meerderheid? Andersom is er in Europa en Noord-Amerika de vraag naar de relatie met de islam. Het werd kortom een boeiende en uitdagende ervaring, waarbij vragen over populisme, dat in principe overal op kan komen en komt, en de conflicterende rol van religie, uitgebreid aan de orde kwamen. 

Het LTS staat niet alleen voor luthers, maar ook voor interkerkelijk.  De theologie van het LTS is een theologie die in de multireligieuze context van Hong Kong, China – en de regio en de wereld - een dialoog met de wereldgodsdiensten wil bevorderen, op grond van gedeelde gedegen kennis, persoonlijke ervaring en van ontmoeting. Het was goed om er even terug te zijn.

Hong Kong, 10 mei 2019,

Tjeerd de Boer en Kathleen Ferrier 

 

 

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)

Andere verhalen

Uit dit project