Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Internationale studenten delen zorgen en hoopvolle berichten met elkaar

Onder leiding van ds. Robert Doornenbal, parttime docent aan het Lutheran Theological Seminary, Hongkong., voeren tien internationale studenten online met elkaar een bezinnend gesprek over onder meer recht, onrecht, klimaatverandering en theologie.

Heartwrenching and heartwarming’ – met deze woorden typeerde student Edmon hoe hij de november intensive course had beleefd. De negen andere deelnemers aan de afsluitende Zoomsessie – afkomstig uit Hongkong, mainland China, India, Nepal, Engeland en Nederland – knikten instemmend. 

Eerder die ochtend hadden we het gehad over vissers op de Middellandse Zee die de touwen afkapten waaraan Afrikaanse drenkelingen zich hadden vastgeklampt. Kort daarvóór was het deze mannen, vrouwen en kinderen gelukt de gitzwarte situatie in Libië te ontvluchten. Nadat hun gammele bootje was gekapseisd, hoopten zij op hulp vanuit de vissersboten. Maar de bemanning weigerde om ménsen uit het water te vissen. De vluchtelingen verdronken in de diepe ‘zee van onverschilligheid’ die kenmerkend is voor veel inwoners en beleidsmakers in fort Europa. Hartverscheurend. Gelukkig zijn er ook hartverwarmende voorbeelden van helpende handen, en van in dankbaarheid naar God opgeheven handen. 

Vluchtelingen en migranten spelen een belangrijke rol in de Bijbel en in recente theologisch-ethische bezinning. Ook die invalshoeken verkenden we tijdens deze cursus. Dit geldt ook voor andere thema’s die we bespraken onder de noemer social (in)justice = sociale (on-)gerechtigheid. Denk bijvoorbeeld aan armoede en armoedebestrijding. En aan moderne slavernij – anno 2021 leven er méér mensen in slavernij dan gedurende de vierhonderd jaar van gelegaliseerde slavenhandel bij elkaar opgeteld! 

Tijdens de sessies z(Z)oomden we ook in op water: van de dreigende tekorten in de wereldwijde watervoorziening tot de gevolgen van de opwarming van de oceanen. En we spraken over de global food crisis: van actuele vraagstukken rondom landbouw en voedseldistributie tot de negatieve impact van de industriële vleesproductie op dieren en mensen in hun natuurlijke leefomgeving. Ook de ingrijpende gevolgen van de klimaatcrisis kwamen aan de orde, inclusief de vraag wat dit aan emoties naar boven roept. Zo vertelde Kasran uit Nepal dat de watervallen bij zijn geboortedorp waar hij al vanaf zijn vroegste jeugd heel graag komt, in miezerige stroompjes zijn veranderd. Met het wegvallen van deze bronnen, is ook de inkomstenbron van het toerisme dat hiermee samenhing, opgedroogd. De dorpsbewoners zijn in een proces van eco mourning (ecologisch rouwen), Kasran zelf ook.

Geconfronteerd met ingrijpende vormen van – geïnstitutionaliseerde – ongerechtigheid op al deze terreinen gingen we in gesprek over vragen als deze: Hoe kijkt God naar zijn schepping en ‘eigendom’: de aarde? Hoe kunnen christenen eraan meewerken dat het evangelie ‘goed nieuws’ is voor mensen én voor dieren? Wat is de relatie tussen het avondmaalsbrood en de landbouw, het verband tussen de wijn en de arbeidsomstandigheden van druivenplukkers? Waar en hoe komen we ‘water’ en ‘oceanen’ in de Bijbel tegen en wat betekent dit voor ons handelen vandaag? Wat is de roeping van kerken en christenen in het zicht van moderne slavernij – inclusief sex-trafficking (sekshandel)? Op welke manier(en) spreken Bijbelschrijvers over armoede, recht en (sociale) gerechtigheid en hoe geeft dit ons richting? 

Bovenstaande vragen hielpen bij onze bijbelse en theologisch-ethische bezinning, die als heel inzichtgevend, stimulerend en relevant werd ervaren. We deelden ook allerlei hoopvolle voorbeelden – van organisaties als World Vision en International Justice Mission tot kleinschalige initiatieven vanuit lokale kerken in Azië en andere werelddelen – die concreet laten zien hoe het evangelie een positief verschil maakt. Anders gezegd, hoe de liefde van Jezus handen en voeten krijgt. Het was deze liefde die Katie, een cursiste uit Hongkong, ertoe had gebracht om als jonge twintiger haar atheïstische levensovertuiging in te wisselen voor een leven in navolging van Jezus. Haar getuigenis, alsook dat van Edmon, Kasran en de andere studenten, was hartverwarmend!

Ds. R.J.A. Doornenbal, PhD, is parttime docent aan het Lutheran Theological Seminary, Hongkong. 

[Foto: Christin Hume on Unsplash]

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)

Andere verhalen

Uit dit project