Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Jongere Pakistan: 'Ook ik ben geschapen naar het beeld van God'

We lezen regelmatig over Pakistan dat christenen te maken hebben met vervolging. Soms gaat dat om situaties waarin mensen moeten vrezen voor hun leven of waarin ze uitgebuit worden. Maar veel vaker krijgen christenen te maken met een vijandige houding: ze worden gezien als minderwaardig, maken minder kans op werk en moeten zich verdedigen waarom ze christen blijven. Het is moeilijk om je in deze situatie staande te houden. Partnerorganisatie OTS traint jongeren, zodat ze sterker staan in hun geloof.

Dankzij de trainingen van het Open Theologisch Seminarie (OTS) in Pakistan leren duizenden jongeren per jaar trots te zijn op hun christelijke identiteit en antwoorden te geven op aanvallende vragen die ze van hun omgeving krijgen. Ook leren ze vanuit hun geloof een positieve bijdrage te geven aan de samenleving.

Cursusmodules voor tieners en jongeren

Met trots meldt OTS dat zij onlangs hun tiende en laatste cursusmodule voor tieners hebben uitgegeven. De totale cursus bestaat uit tien modules die gericht zijn op een persoonlijke omgang met God, met het geloof en met de samenleving waarin ze leven. Er is aandacht voor kennis over het christendom en de samenleving, maar bovenal versterkt de cursus het persoonlijk geloof van jongeren in een omgeving waarin zij te maken hebben met negatieve reacties op hun christen zijn. 

De cursussen worden gegeven in de lokale kerken van verschillende denominaties. Elk jaar zijn er duizenden jongeren die deelnemen. 

'Trots dat ik een kind van God ben'

Hoe belangrijk deze cursussen zijn, blijkt uit de reacties van de cursisten. Een van de jongeren vertelt: “Mijn huidskleur is donker en mijn schoolgenoten lachten me uit. Ze wilden geen vrienden vriend worden. Ik raakte emotioneel gestoord en haatte mezelf en dacht er zelfs over om zelfmoord te plegen. Toen ik de cursusmodule Me and My God volgde, las ik: God heeft de mens naar Zijn beeld geschapen, dus ik ben ook naar het beeld van God geschapen. Ik voel me nu trots dat ik het kind van God ben”. Nu is ze van zichzelf gaan houden en heeft ze zichzelf geaccepteerd als kind van God.

Een student uit Lahore, Ashir genaamd, heeft verteld dat hij in de loop van de cursusmodule Me and My Identity in staat is om zichzelf te identificeren als volgeling van Christus. Voordien voelde hij zich beschaamd christen te zijn, maar nu heeft hij er vertrouwen in en voelt hij zich trots om  christen te zijn.

Over dit project

OTS wil Pakistaanse christenen versterken in hun geloof. In Pakistan zijn christenen een kleine minderheid. Maar de kerk is er en wil aanwezig zijn. Veel christenen hebben te maken met discriminatie en krijgen regelmatig kritische vragen over het geloof. Voor hen is het belangrijk om goed te weten wat hun geloof inhoudt. Pakistaanse christenen voelen zich echter onzeker in hun geloof, omdat ze weinig theologisch onderwijs hebben gehad.
Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)

Andere verhalen

Uit dit project

Blijf op de hoogte van Christenen staan sterker in hun geloof