Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Jongeren zijn de kracht van de kerk, ook in Rwanda

Jeugdwerkloosheid is een groot probleem in Rwanda. Daarom traint de Rwandese kerk jongeren in ondernemerschap. De getrainde jeugdleiders geven op hun beurt hun kennis weer door aan andere jongeren. Dat is win-win: zowel goed voor de jongeren zelf als voor de kerk om goed leiderschap te krijgen in de toekomst.

Jongeren zijn belangrijk voor de kerk

De Presbyteriaanse kerk in Rwandese (EPR) bestaat voor zestig procent uit jongeren (16- tot 30-jarigen). Dominee Pascal Bataringaya zegt: “Jongeren zijn belangrijk voor onze kerk, want ze hebben veel energie, idealen, vitaliteit, verbeeldingskracht, zijn actief en kunnen bijdragen aan (economische) ontwikkeling, verandering en vooruitgang. Maar ze worden ook geraakt door het verleden (de genocide) en ze hebben te maken met armoede, werkloosheid en soms analfabetisme. Als ze niet meedoen in de kerk, lopen onze kerken het risico actieve en gekwalificeerde mensen tekort te komen. Daarom vinden we het belangrijk om jeugdleiders te trainen.” 

Kerk investeert in jongeren

De afgelopen jaren biedt de Rwandese overheid jongeren meer kansen voor onderwijs. Kerken merken dat jongeren daardoor minder tijd hebben voor hun kerk. Toch is er nog steeds veel jeugdwerkloosheid. De kerk biedt jongeren nu mogelijkheden om hun eigen inkomen te verdienen. Ze verdienen niet alleen geld, maar het geeft hen ook zelfvertrouwen en helpt hen van betekenis te zijn. Jongeren zijn de kracht van de kerk vandaag en in de toekomst. Daarom is het zinvol om in jongeren te investeren en te zorgen dat ze een actieve rol kunnen spelen in het kerkelijk leven. 

Jongeren bleven actief

In het begin van de corona-pandemie heeft de kerk jongeren voorgelicht over corona en hoe je verspreiding kunt tegengaan. Jeugdbijeenkomsten werden een periode online gehouden via Whatsapp en digitale bijeenkomsten. Jongeren deelden daar informatie met elkaar en boden hulp aan wie dat nodig had: ze hielpen bij het uitdelen van voedsel en hygiëne-middelen om verspreiding van corona tegen te gaan. Toen de kerken weer open konden, hielpen deze jongeren bij het toegankelijk maken van de kerkdiensten. Ook hielden ze bijeenkomsten over klimaatverandering.

Sport, muziek en talentenshows

Uiteindelijk konden ook sportactiviteiten weer gewoon doorgaan. Dominee Bataringaya: “We konden weer talentenshows organiseren, waarbij koren en solisten laten zien wat ze kunnen. We kunnen die talenten goed gebruiken bij onze evangelisatie-campagnes. We trainen jongeren in klassieke muziek om kwalitatief goede muziek te promoten in onze kerken.”

Hoeveel jongeren kon de kerk in 2021 trainen?

  • 613 jongeren uit 183 verschillende kerken die zich inzetten voor jeugdwerk 
  • 140 jongeren (20 per kerkprovincie) die sportactiviteiten te organiseren, vooral voetbalwedstrijden, maar ook basketbal, volleybal en handbal 
  • 140 jongeren die zich inzetten voor muziek en cultuur: keyboard spelen tijdens de kerkdienst, zangers, theater, traditionele dans.
  • 140 jongeren die actief zijn in de mediaclubs: kerkdienst via de radio uitzenden, nieuwberichten voor kerkbladen schrijven, website van de kerk over het jeugdwerk bijhouden, sociale media (zoals Facebook en Instagram)
  • 140 jongeren die een eigen bedrijfje hebben opgezet in technologie, landbouw, veeteelt, toerisme, winkel, energie of natuurbescherming.

Bedankt voor je steun aan het jongerenwerk van de Rwandese kerk!
www.kerkinactie.nl/kerkrwanda  

Over dit project

Jongeren, armen en slachtoffers van de genocide. De Presbyteriaanse Kerk in Rwanda heeft juist extra aandacht voor hen. Veel jongeren hebben te maken met werkloosheid, armoede en geweld. Ze krijgen trainingen om hun talenten te ontdekken en te versterken. De kerk leert arme gemeenteleden hoe ze met betere landbouwmethoden en via spaargroepen hun levensomstandigheden kunnen verbeteren. Voor mensen met trauma’s vanwege de genocide van 1994 organiseert de kerk zogenaamde ‘Lichtgroepen’, zodat daders en slachtoffers weer samen verder kunnen.
Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)

Andere verhalen

Uit dit project

Blijf op de hoogte van Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening