Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Kerk bron van hoop voor armen

In Zuid-Afrika is de kerk van groot belang voor mensen in armoede. Juist voor hen is de kerk een bron van hoop en praktische hulp. Er zijn bijbelstudies, steun- en gebedsgroepen, voedsel wordt uitgedeeld. Kerkgebouwen zijn plekken voor crèche, naschoolse opvang, huiswerkbegeleiding en een luisterend oor. Kerkenraadsleden Jolina en Menziwa vertellen wat de (online) bijbelstudies en conferenties voor hen betekenen.

Ook voor armen online bijbel-bijeenkomsten

Het was een groot probleem dat de kerken een tijd lang op slot moesten door corona. Hoewel ook in Zuid-Afrika veel mensen online contacten onderhielden en kerkdiensten volgden, was dit voor arme kerkgemeenschappen lang niet altijd mogelijk. Terwijl zij de steun van hun kerk juist extra hard nodig hadden. Met financiële steun via Kerk in Actie konden Zuid-Afrikaanse kerken in arme gemeenschappen hun leden boeken geven en pre-paid data, zodat ze via Microsoft Teams online bijbel-bijeenkomsten konden bijwonen om bemoedigd te worden.

Kerkenraadslid Jolina Zimri

Jolina Zimri is lid van de kerkenraad van de Gestig Uniting Reformed Church. Ze heeft het vrouwenwerk en financiën in haar pakket. "De conferenties van de kerk en de bijbelstudies helpen me om nog meer kerk in onze gemeenschap te zijn. Door samen de Bijbel te lezen en dit te koppelen aan eigen ervaringen, ontstaan er goede gesprekken en geeft het mensen hoop voor hun eigen leven. In Zuid-Afrika zijn bij bepaalde bijeenkomsten vooral mannen aanwezig, terwijl vrouwen vaak degenen zijn die zorg en hoop bieden. In 2021 kwamen we voor het eerst hybride bij elkaar: een deel online en anderen waren in kleine groepen fysiek bij elkaar. Op deze manier lukte het om met meer mensen bij elkaar te komen, dan daarvoor mogelijk was. Ook vrouwen deden mee." 

Kerkenraadslid Menziwa Mkhululi

Menziwa Mkhululi is kerkenraadslid in Overberg en secretaris van de mannengroep van de regionale Cape Synode. Hij vertelt: "Voor mij waren de conferenties tijdens de coronapandemie vooral belangrijk, zodat ik hoorde wat er aan de hand was in andere gemeenschappen en wat de kerk voor hulp kon bieden. Mensen hadden verschillende achtergronden. Juist de diversiteit was heel interessant, omdat iedereen weer andere informatie inbracht. Het geeft me het gevoel dat we allemaal welkom zijn en dat we voor elkaar zorgen. En dat wat we inbrengen van belang is. Daar hou ik van."

Samen de kerk in actie, ook in Zuid-Afrika

Ook in Zuid-Afrika zijn de kerken dankbaar dat ze elkaar in 2022 weer fysiek kunnen ontmoeten. Het Beyers Naudé Centrum, de Uniting Reformed Church en de andere oecumenische kerken in Zuid-Afrika bedanken alle mensen die hen via Kerk in Actie en de Protestantse Kerk in Nederland steunen. Ze konden in deze moeilijke tijd samen de Bijbel blijven lezen, die een bron van hoop was. Ook zijn ze blij ze dat ze via de conferenties toegerust konden worden om er te zijn voor kwetsbare mensen in hun samenleving. Zo zijn we samen de kerk in actie, in Nederland en in Zuid-Afrika.

www.kerkinactie.nl/voorgangerszuidafrika 

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)

Andere verhalen

Uit dit project