Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Kerk en samenleving werken samen bij hulp aan statushouders in Neede

In de gemeente Berkelland heeft een aantal plaatselijke kerken, waaronder drie protestantse gemeenten, samen een diaconaal platform gevormd om hulp te bieden aan vluchtelingen met een verblijfsstatus die in de gemeente komen wonen.

Gerke Krooshof, diaken in de Protestantse Gemeente Neede, vertelt hoe dit diaconaal platform samenwerkt met een zeer creatieve groep mensen uit de samenleving die maatjes zijn van statushouders: de Werkgroep Integratie Neede.

Hulpvraag leidt tot samenwerking 
“Het diaconaal platform is in juli 2015 opgericht toen de woningbouwvereniging ProWonen aan de Protestantse Gemeente Neede vroeg om in Berkelland vrijwilligers te werven voor Vluchtelingenwerk Oost-Nederland. De vrijwilligers moesten structureel praktische hulp kunnen bieden aan nieuwe statushouders die in Berkelland kwamen wonen. Denk daarbij aan hulp tijdens het huisvestingsproces (wegwijs maken, hulp bij inrichting van de woning, kennismaken met de buurt, hulp bij boodschappen doen, uitleg over alledaagse gewoonten, tuinonderhoud), maar ook tolken.”

“De diaconie van de Protestantse Gemeente Neede heeft vervolgens alle kerken in Berkelland benaderd om samen na te denken over deze problematiek. Er waren al kerken die individuele hulp hebben verleend of waar een werkgroep voor vluchtelingen actief was. Daar is het diaconaal platform uit voorgekomen.”

Krachten bundelen 
Dit platform wil een aanspreekpunt zijn voor andere organisaties zoals de gemeente, Vluchtelingenwerk, de woningbouwvereniging, etc. De kerken in de gemeente Berkelland krijgen regelmatig hulpvragen. Waar mogelijk bieden de kerken zelf hulp bij dergelijke aanvragen. Die hulp kan financieel zijn, maar ook in de vorm van begeleiding of doorverwijzing naar professionele hulpverlening. “Meestal zijn het individuele vragen, maar je kunt er de onderliggende problematiek (bijv. schulden, eenzaamheid) uit afleiden die helaas breed in onze samenleving is verspreid. Als “Diaconaal Platform Kerken Berkelland” bundelen we de krachten van de aangesloten kerken in de gemeente Berkelland. We delen kennis en ervaring en we treden ook als gesprekspartner op naar buiten toe.”

We richten ons dus op de aanvullende ondersteuning van statushouders in de gemeente Berkelland. In de afgelopen maanden hebben we als platform o.a. een ontmoeting gehad met de gemeente Berkelland en met WIN (Werkgroep Integratie Neede) die statushouders in Neede begeleidt. Ook hebben we ons verdiept in de procedures en regelingen die gelden voor statushouders.

Initiatief uit de samenleving
Ongeveer in dezelfde tijd als het platform werd opgericht is vanuit de samenleving de (W)erkgroep (I)ntegratie (N)eede opgericht. Deze WIN is een groep van maatjes die statushouders die in Neede komen wonen ondersteunt om hun weg in onze samenleving te vinden. Naast individuele ondersteuning biedt de WIN ook activiteiten aan die de integratie bevorderen, zoals het geven van taalonderwijs en het organiseren van ontmoetingsmogelijkheden met andere statushouders en Nederlanders.

Een belangrijke activiteit is de creativiteitsclub. Daar komen Nederlandse vrouwen en vrouwelijke statushouders wekelijks bij elkaar om elkaar te ontmoeten tijdens creatieve activiteiten. Wat begon met nuttige activiteiten als naaien is uitgegroeid tot een breder palet van creativiteit. De creativiteitsgroep laat haar producten graag zien aan de buitenwereld. Het liefst op die plekken waar ook weer ontmoeting met anderen kan plaatsvinden, zoals in de kerken. Daarbij biedt de groep haar producten ten verkoop aan om weer financiële middelen te genereren voor verdere activiteiten. Op de adventsmarkt afgelopen jaar in de protestantse kerk van Neede was de WIN vertegenwoordigd met een leuke stand, versierd met vlaggetjes. Gerke Krooshof zegt hierover: “Het diaconaal platform en de WIN weten elkaar te vinden als het nodig is. Het is fijn om als kleine kerk te kunnen samenwerken met zulke groepen in de samenleving.”


Meer informatie over WIN en meer informatie over het Diaconaal Platform BerkellandWas deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)

Andere verhalen

Uit dit project