Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Kerken wereldwijd komen in actie bij coronacrisis

De coronacrisis heeft wereldwijd nog steeds grote impact. Mensen worden ziek, raken hun baan kwijt, lijden honger. Kerk in Actie heeft al voor 1,5 miljoen euro aan extra noodhulp verleend voor bijvoorbeeld voorlichting over Covid-19, voedselhulp en hygiënepakketten. Maar hulp blijft dringend nodig!

Sta op en help mee!

Ook in 2021 steunt Kerk in Actie partnerorganisaties om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen. Deze organisaties zijn creatief en passen zich aan de nieuwe omstandigheden aan met als belangrijkste doel: dicht bij mensen zijn die onze hulp het hardst nodig hebben. Helpt u mee? Voor € 5,- krijgt een verpleegkundige in Moldavië desinfectiemiddelen om ouderen te kunnen bezoeken en voor €18,- krijgt een gezin in Rwanda dat zonder inkomen zit een voedselpakket. Helpt u mee?  

Moldavië: thuiszorg als enige vorm van hulp en aandacht

Armoede en eenzaamheid waren al een groot probleem in Moldavië, maar door de coronacrisis is het alleen maar erger geworden. Hout voor het verwarmen van de huizen is duurder geworden en de voedselprijzen zijn gestegen. Medicijnen zijn moeilijker verkrijgbaar. Mensen durven niet meer bij elkaar op bezoek, waardoor kwetsbare mensen minder hulp krijgen. In ziekenhuizen kunnen ze ook niet terecht, want daar is alle zorg gericht op coronapatiënten. Kerk in Actie ondersteunt de thuiszorgorganisatie HomeCare met beschermende middelen, zodat de medewerkers wél bij mensen langs kunnen gaan. Zij geven hen de zorg die ze nodig hebben en voorzien hen ook van voedsel.

Rwanda: de kerk deelt voedsel uit

Een van de coronamaatregelen in Rwanda is dat alle openbare gebouwen een buitenkraan moeten hebben zodat mensen hun handen kunnen wassen. Veel kerken hebben geen geld om een kraan aan te leggen, dus blijven ze dicht. Maar geen kerkdiensten betekent geen collectes, terwijl kerken graag kwetsbare mensen willen helpen. Met steun van Kerk in Actie krijgen 1.400 gezinnen nu toch rijst, bonen, suiker, olie en zeep. Zolang de kerkgebouwen dicht blijven, wordt in ieder gezin ‘s avonds om zes uur samen het Onze Vader gebeden. Zo blijven de gemeenteleden op afstand verbonden in geloof.

Colombia: opvang voor vluchtelingenkinderen

De lockdown in Colombia zorgt voor extra onrust onder de bevolking. Geweld neemt toe. Vluchtelingenkinderen uit Venezuela zijn hier extra kwetsbaar voor. Vanwege de onrust in hun eigen land zijn ze in Colombia terecht gekomen. Ze kampen met verlies en onzekerheid en lopen groot gevaar om uitgebuit en misbruikt te worden. Daarom vangt Renacer, partnerorganisatie van Kerk in Actie, deze kinderen op. Renacer betekent: herboren worden. Kinderen krijgen hulp, liefde en aandacht en daardoor hoop op een betere toekomst.

Zuid-Soedan: voorlichting via radio en informatiesessies

Voorlichting Zuid-SoedanVoor mensen in Zuid-Soedan kent het leven al zoveel uitdagingen. Daar is nu Covid-19 bijgekomen. De regering heeft allerlei maatregelen genomen om de verspreiding van het virus te voorkomen: de scholen zijn gesloten, er is een avondklok ingesteld en de grenzen met Kenia en Oeganda zijn gesloten. Om mensen te helpen beter te begrijpen wat corona is, wat ze zelf kunnen doen om besmetting te voorkomen en om het stigma rondom de ziekte te verminderen, helpt Kerk in Actie met bewustwording en kennisoverdracht. Door onder andere radio-uitzendingen en bijeenkomsten in de dorpen zijn veel mensen in korte tijd bereikt met informatie in hun eigen taal.

Papua (Indonesië): Mondkapjes, zeep en verse groente

Op het Indonesische eiland Papua richt het vrouwencentrum P3W van de kerk zich, met steun van Kerk in Actie, op het voorkomen van coronabesmettingen. De vrouwen naaien mondkapjes en delen die, samen met zeep en voedsel, uit in sloppenwijken waar mensen geen geld meer hebben om dit zelf te kopen. Speciale aandacht is er voor een groep ontheemden die gevlucht is voor militair geweld en nu in de bergen woont. De vrouwen vergeten ook hun eigen gemeenteleden niet. De kerk heeft een distributiesysteem van verse groenten opgezet: de vrouwen halen de producten bij de boer op en brengen het bij ouderen en kwetsbare mensen thuis.

Pakistan: financiële steun voor kwetsbare gezinnen

Als gevolg van overheidsmaatregelen om de verspreiding van Covid-19 te beperken zijn miljoenen mensen in Pakistan werkloos geworden. Veel bedrijven zijn direct na de uitbraak van de pandemie gesloten. Voedseltekorten, psychosociale problemen en chaos zijn het gevolg. Evengoed neemt het aantal coronabesmettingen toe, wat de situatie nog schrijnender maakt. De overheid komt mensen met steunmaatregelen tegemoet, maar christelijke minderheidsgroepen hebben maar beperkt toegang tot deze hulp. Daarom helpt Kerk in Actie de hardst getroffen gezinnen met vouchers. Ook is er een bewustwordingscampagne opgezet om verdere verspreiding van corona onder deze kwetsbare groepen te verminderen.

Guatemala: kokschool helpt tegen armoede

In het binnenland van Guatemala is er veel armoede, en corona heeft de situatie verergerd. Een koksschool biedt economische kansen voor kansarme jongeren. Door corona zijn klassikale lessen onmogelijk geworden, maar gelukkig kan de opleiding digitaal doorgaan. De producten die de jongeren nodig hebben, worden thuis afgeleverd. Een bijkomend voordeel hiervan is dat de bereide maaltijden voor de families van de studenten zijn. Veel gezinnen zijn door de coronamaatregelen zonder inkomen komen te zitten en kunnen nu toch goed en gezond eten. Ook worden zij geholpen met medicijnen en beschermingsmiddelen om de verspreiding van corona tegen te gaan.

 

Over dit project

Door de politieke en economische crisis in Venezuela steken vluchtelingen regelmatig de grens met Colombia over, op zoek naar bestaanszekerheid. Met name kinderen en jongeren zonder familie zijn kwetsbaar voor (seksuele) uitbuiting. De Colombiaanse organisatie Renacer begeleidt jongeren om te voorkomen dat ze in handen van mensenhandelaren vallen.
Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)

Andere verhalen

Uit dit project

Blijf op de hoogte van Perspectief voor jonge vluchtelingen Venezuela