Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Klimaatverandering bedreigt mensen wereldwijd in hun bestaan, kerken helpen

Afgelopen zomer werden Limburg, Duitsland en België geteisterd door grote overstromingen. Huizen stortten in, veel mensen raakten gewond en bezittingen werden door het water meegesleurd. De gevolgen van de klimaatverandering waren opeens heel dichtbij. Wereldwijd worden miljoenen mensen iedere dag geconfronteerd met de gevolgen van het veranderende klimaat. Extreme droogte, hevige en onberekenbare neerslag, en overstromingen bedreigen hun bestaan. 

Samen met lokale partners biedt Kerk in Actie noodhulp bij (klimaat)rampen, zoals voedselpakketten en schoon drinkwater, en werken we aan rampenpreventie. Door bijvoorbeeld duurzame landbouw te stimuleren, droogte - of waterbestendige zaden te verstrekken en in stevige huizen te voorzien helpen we mensen beter bestand te zijn tegen natuurgeweld. Zo kan boerin Khadiza in Bangladesh dankzij zouttolerante gewassen voldoende voedsel verbouwen op de zilte grond om haar gezin te voeden.

Zo helpt Kerk in Actie

Bangladesh: voedsel verbouwen op verzilte grond
Het dichtbevolkte Bangladesh ligt in ‘s werelds grootste rivierdelta. De kustregio van Bangladesh wordt regelmatig geteisterd door cyclonen. Door klimaatverandering neemt het aantal cyclonen toe en hebben ze meer kracht. Grote gebieden hebben daardoor te maken met overstromingen met zout water, met grote gevolgen voor de vruchtbaarheid van het land. CODEC, partner van Kerk in Actie, traint boeren in klimaatbestendig landbouw en leert heb gewassen te verbouwen die tegen zout water kunnen. Cyclonen en overstromingen zijn niet te voorkomen, maar mensen kunnen zich hier wel op voorbereiden. In trainingen in dorpen leren mensen wat ze kunnen doen voor, tijdens en na een ramp om te overleven en de schade te beperken. Speciale aandacht is er voor de zorg voor kinderen tijdens rampen. 

Indonesië: klimaatbestendig bouwen 
In 2021 werd Indonesië voor het eerst in de geschiedenis, als gevolg van de klimaatverandering, verrast door een cycloon. Ook Timor werd getroffen. De Timorese Protestantse Kerk GMTI, partner van Kerk in Actie, stond de slachtoffers - temidden van de coronapandemie zo goed mogelijk materieel en geestelijk bij. Samen met lokale bouwvakkers, plaatselijke overheidsinstanties en niet-christelijke geloofsgemeenschappen, bouwt GMTI aan het herstel van gebouwen en de landbouw. Maar niet zo maar: alles wat gebouwd en verbouwd wordt, moet beter bestand zijn tegen aardbevingen en cyclonen én bovendien duurzamer zijn. GMIT sluit daarbij zoveel mogelijk aan bij lokale tradities en architectuur. 

Nepal: noodhulp voor kwetsbare gezinnen na overstromingen
Smeltende gletsjers en hevige regens leiden tot verwoestende overstromingen en aardverschuivingen in het bergland van de Himalaya. Vorig jaar werd West-Nepal getroffen door ongewoon zware regenval. Bruggen en huizen spoelden weg, er waren doden en gewonden. Veel rijstvelden en andere gewassen werden vernietigd. Kerk in Actie geeft via een lokale partner hulppakketten aan de meest kwetsbare gezinnen om de eerste drie maanden te kunnen overleven. Samen met plaatselijke autoriteiten en gemeenschappen wordt gewerkt aan het herstellen en versterken van de beschadigde infrastructuur, zodat mensen weer zelf in hun levensonderhoud kunnen voorzien en om de weerbaarheid tegen toekomstige rampen te vergroten.

Kameroen: landbouwtraining en houtbesparende oventjes
Het noorden van Kameroen wordt steeds droger. De woestijn rukt op en verdrijft boerenfamilies van hun grond. De Lutherse Broederkerk, partner van Kerk in Actie, traint boerinnen in hun eigen dorp hoe ze kippen of geiten kunnen houden, en hoe ze in het regenseizoen voldoende oogst kunnen krijgen. Daardoor hebben ze genoeg om de droge tijd door te komen en ook nog iets te kunnen verkopen of hun kinderen naar school te laten gaan. De kerk stimuleert de boerinnen om houtbesparende oventjes te gebruiken en jonge boompjes te planten om ontbossing tegen te gaan, zodat vruchtbare grond niet wegspoelt.

Ethiopië: werken aan meerdere bronnen van inkomsten
Delen van Ethiopië worden steeds vaker getroffen door langdurige droogte en heftige regenval. Vee sterft en oogsten mislukken. Veel mensen raken daardoor afhankelijk van voedselhulp. De Ethiopische kerk helpt boeren met irrigatiepompen en droogtebestendige granen en kweekgoed voor bijvoorbeeld uien, wortels en tomaten. Mensen worden getraind om andere bronnen van inkomsten te benutten, zodat ze minder kwetsbaar zijn als de oogst tegenvalt.

Kenia: droogtebestendige zaden en irrigatieprojecten
Het noorden van Kenia had in 2020 te maken met een sprinkhanenplaag. Het grootste deel van de oogst werd opgegeten. De Anglicaanse kerk, partnerorganisatie van Kerk in Actie, heeft samen met lokale overheden onderzocht welke zaden het meest geschikt zijn voor duurzame landbouw in deze regio. Inmiddels zijn zaden en materiaal uitgedeeld aan 330 gezinnen. Daarnaast is er een training voor boeren over landbouwkundige technieken om de oogst te vergroten. Kwetsbare huishoudens ontvingen geld om in hun eerste levensonderhoud te voorzien. Kerk in Actie wil zich blijven inzetten voor dit gebied, dat momenteel geteisterd wordt door droogte.

Bolivia: jongeren betrekken
Door klimaatverandering zijn de regenperiodes in het zuiden van Bolivia onberekenbaar geworden. Dat zorgt voor grote problemen in de landbouw en bij de drinkwatervoorziening. Voor jongeren is het onzeker of zij hier nog een bestaan kunnen opbouwen en velen vertrekken naar grote steden voor werk. De partnerorganisatie van Kerk in Actie zoekt samen met jongeren naar oplossingen en geeft trainingen over klimaatverandering. De opgedane kennis kunnen jongeren inbrengen in de dorpsbesturen, zodat ze mee kunnen praten over eerlijke landverdeling. Jongeren krijgen zo meer zelfvertrouwen en een duidelijke stem. Ze werken zelf aan perspectief om een bestaan op te bouwen in de regio waar ze graag willen blijven.

 

Andere verhalen

Uit dit project