Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Meer voedsel en inkomsten voor gezinnen in Noord-Kameroen

Met haar landbouwprogramma ondersteunt de Lutherse Broederkerk in het droge noorden van Kameroen boeren en boerinnen die op de rand van het bestaan leven. Wat heeft de kerk afgelopen jaar met bijdragen via Kerk in Actie kunnen bereiken?

8000 boeren, boerinnen en hun kinderen hebben meer eten

Afgelopen jaar kregen 8000 boeren en boerinnen kleinvee, zaad, kunstmest en landbouwadvies. De 622 allerarmste gezinnen (meestal van alleenstaande vrouwen of weduwen) kregen hulp bij het bewerken van hun gezamenlijke stuk van 230 hectare grond met maïs en gierst en 38 hectare met sojabonen. De kerk stimuleert de teelt van soja, omdat dit gewas een hoge voedingswaarde heeft. Ook leerden de gezinnen hoe ze met soja een lekkere voedzame maaltijd kunnen bereiden. Omdat Maroua noordelijker ligt is het daar is droger. Men verbouwt daar vooral gierst De opbrengst was afgelopen jaar iets hoger dan het jaar daarvoor. Maar de maisopbrengst was iets lager. De boeren en boerinnen leren hoe ze de bodem kunnen verbeteren door verschillende soorten organische mest in kleine beetjes te mengen met kunstmest. 

Geiten en kippen voor extra inkomsten

Honderd armste families kregen ieder twee geiten of een bok en een geit. Geiten zijn een “spaarpot” voor deze gezinnen: ze verkopen ze als ze geld nodig hebben. Daarnaast kunnen ze de mest van de geiten gebruiken voor hun moestuin. Een groot Kameroenees kippenbedrijf fokt kippen uit Kameroen met grote sterke witte kippen van het Indiase kippenras Brahman. Dat levert sterke kippen op, die beter bestand zijn tegen ziektes en daardoor erg populair zijn. Het bedrijf test nu of ze met een broedmachine meer kuikens kunnen fokken. Als dit succesvol is kan het kippen-programma uitbreiden. Maar het blijft noodzakelijk om zowel bij kippen als geiten ziektes goed in de gaten te houden.

Spaar- en kredietgroepen zijn een succes

Na een bezoek aan Burkina Faso heeft de Lutherse Broederkerk een spaar- en krediet-programma opgezet. Afgelopen jaar hebben 320 groepen samen ruim 200.000 euro bij elkaar gespaard. De deelnemers gebruiken de leningen om kleine winstgevende bedrijfjes op te zetten. Er deden 7600 vrouwen mee, bijna 60 procent van de deelnemers. 57 groepen organiseren gezamenlijke activiteiten: ze kopen samen graan in als de prijs laag is om het later met winst te verkopen. Eén groep slacht vee en verkoopt het vlees. Veel vrouwengroepen maken samen maaltijden voor de verkoop. Het is zwaar en tijdrovend om de harde grond te bewerken. Daarom hebben twee groepen jongeren nu twee ossen en een ploeg aangeschaft, waarmee zij voor derden hun akkers kunnen bewerken. 

Houtbesparende ovens

Afgelopen jaar zijn 131 metalen kooktoestellen verspreid, die minder hout verbruiken dan een open houtvuurtje. Vooral vrouwen die maaltijden en snacks voor de verkoop maken waarderen deze besparing op brandhout. Het is minder werk, minder kosten en gezonder. 

Bomen planten

Waar we in Nederland te veel stikstof hebben, heeft men in het noorden van Kameroen te weinig stikstof voor een goede oogst. Bomen zoals de Faidherbia en Leucena binden stikstof uit de lucht en verbeteren daarmee de vruchtbaarheid van de bodem. Met hulp van de Kameroense overheid konden bijna 12.000 boompjes uitgedeeld worden, waarvan 4.310 fruitbomen, zoals mango, papaya, citroen en guave. De mensen betalen zelf de helft van de kostprijs voor een fruitboom en slechts 4 eurocent voor een schaduw/hout-boom. Door de kerk getrainde vrijwilligers begeleiden het planten en onderhoud van de boompjes. Sommigen mensen planten hun bomen op eigen erf of akker, anderen doen het op een stuk gemeenschapsgrond. De Leucena-boom is een snelgroeiende struik. De blaadjes dienen ook als voer voor de geiten. De neem-boom komt oorspronkelijk uit India, maar is in de Sahel wijd verbreid. De boom wortelt diep en kan daardoor goed tegen droogte. De boom geeft een weldadige schaduw, en uit de zaden kan men medicinale olie winnen. De verkoop van deze zaden levert geld op.

Al met al kijken de boeren en boerinnen in het droge noorden van Kameroen terug op een vruchtbaar en voedzaam jaar. Hartelijk bedankt voor jullie steun!

Over dit project

De noordelijke provincies van Kameroen liggen in de Sahel zone: een regio met een droog klimaat. De Lutherse Broederkerk werkt met alle inwoners van dit gebied aan een duurzame en stabiele toekomst. Met een landbouwprogramma werkt ze aan voedselzekerheid. Daarnaast worden predikanten opgeleid om te werken aan een stabiele samenleving waarin verschillende religies in vrede samenleven.
Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)

Andere verhalen

Uit dit project

Blijf op de hoogte van Samen werken aan een stabiele toekomst