Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Nee, u kunt niets doen!

De ene keer gaat het om een broer. De andere keer om ouders. Het Syrisch gemeentelid woont soms al vele jaren in Nederland. Soms nog maar net. Voor hen is de oorlog ook hier. In hun hart. In hun zorgen.

In de afgelopen weken werd ik regelmatig gebeld door mensen van lokale kerken. Zo belde een dominee, een diaken en een gemeentelid mij. Allen met een soortgelijke vraag:

“Een gemeentelid van ons heeft familie in Aleppo en maakt zich ernstig zorgen. De situatie verslechtert zo ernstig. Ze willen daar weg. Kunnen wij hen helpen om naar Nederland komen?”

Soms wordt beweerd dat kerken speciale privileges hebben om Christenen hierheen te laten komen. Hetgeen niet waar is. Maar als mensen dit horen, willen ze het zo graag geloven. Mijn bewering, dat dit niet zo is, wordt eerst in twijfel getrokken. Immers, hun hoop vervliegt.

Bittere waarheid
Mijn antwoord is dan ook: “Helaas. U kunt niets voor hen doen. En ook wij hebben geen mogelijkheden hen uit Aleppo naar hier te laten komen. Hoe onrechtvaardig dit ook schijnt.” Dit antwoord geef ik niet graag. Maar helaas is het de bittere waarheid. Als er oorlog is in een land worden er geen visa meer afgegeven. Geen humanitaire visa meer sinds we Schengen hebben. Daarvoor werd een humanitair visum wel verleend. Nu hebben mensen wel het recht om in Europa asiel aan te vragen. Maar er is geen legale route om hierheen te komen. Ze kunnen geen vlucht boeken zonder visum. Dus is ons antwoord: ”Helaas u kunt niets doen. En wij evenmin”.

Ik hoop dat de geliefden van al deze mensen gespaard zijn. Als ik de beelden zie, op televisie en internet, over de slachtoffers in Aleppo ben ik treurig over ons onvermogen. Over de politieke keuzes. En ik weet dat de oorlog voortduurt voor de Syriërs hier. Ook al zijn ze in Nederland.

Moge vrede komen!

Geesje december 2016