Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Ousmanou wil predikant worden in Noord-Kameroen

Ik ben Ousmanou, 3e jaars student aan de Theologische Hogeschool van Kaélé. Ik ben 30 jaar geleden geboren in een klein dorp in Noord-Kameroen. Mijn familie was niet christelijk. Mijn vader is een islamitsche traditionele krijger met meerdere vrouwen. Ik ben getrouwd met Rebecca. Wij hebben een dochter en een zoon.

Hoe ik in contact kwam met het christendom

Ik was 13 jaar toen ik met het evangelie in aanraking kwam door een vriend. Hij leerde mij Frans spreken door verhalen uit de Franstalige Bijbel. Daardoor leerde ik de Bijbel en het christelijk geloof kennen en kwam ik in contact met het Evangelie. Ik vond het eerst lastig om naar de kerk te gaan. Christenen werken niet op zondag. Daarom vond ik hen lui. Ik wilde niet dat mijn familie mij ook lui zou vinden. Het was in mijn familie verboden om christen te worden en naar de kerk te gaan. Maar ik wilde Jezus volgen. Mijn vriend gaf mij een gebedstekst, die ik elke ochtend en avond kon lezen.

Christen geworden

Ik volgde mijn middelbare school in de stad Garoua. Daar sloot ik mij aan bij een Kerk. Eerst bij een Volle Evangelie Gemeente en later bij de Lutherse Broederkerk. Ik schreef me in voor bijbelstudie bij de Lutherse Broederkerk. Daarna heb ik me laten dopen. Toen ik mijn familie vertelde dat ik christen was geworden, werd ik uit de familie verstoten. Dat was moeilijk. Maar een aantal familieleden zorgden ervoor dat ze me toch weer accepteerden. Mijn leven staat nu in het teken van Gods glorie en het getuigen van zijn liefde.

Theologie studeren

Na de middelbare school ging ik in een katoenfabriek werken. Een aantal van mijn familieleden werd ook christen. Mijn moeder en een aantal broers en zussen hebben zich zelfs laten dopen. Ik nam ontslag bij de katoenfabriek en meldde me aan bij de Theologische Hogeschool voor een opleiding tot predikant. Mijn islamitische vader accepteerde het, dat ik theologie ging studeren. Hij had liever gezien dat ik ambtenaar was geworden. Maar hij vond het belangrijk dat mijn opleiding gericht was om iets goeds voor mensen te doen.

Mijn ervaringen op de opleiding

De opleiding heeft me spiritueel, intellectueel en praktisch geholpen. Ik heb veel vrienden gekregen uit alle regio's van Kameroen, afkomstig uit verschillende culturen. Mooie vriendschappen waarin ik veel steun ervaar. Deze opleiding bereidt ons voor om God en mensen te dienen tot het algehele welzijn van onze wereld.

Bedankt voor uw steun

Ook de steun van Kerk In Actie is erg belangrijk voor mij en mijn familie. Ik ben u daar zeer dankbaar voor. Mede door uw steun lukt het ons ook in moeilijke periodes problemen op gebied van gezondheid en voedselvoorziening het hoofd te bieden.

Lees meer op: www.kerkinactie.nl/kameroen.

Over dit project

Klein maar krachtig. Dat typeert de Lutherse Broederkerk van Noord-Kameroen. Het is een kerk die de boerengemeenschap houvast wil bieden, in materieel én in geestelijk opzicht. Via Kerk in Actie kun je twee programma’s steunen: duurzame landbouw voor voedselzekerheid en de opleiding van predikanten.

Andere verhalen

Uit dit project