Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Pasen vieren in Bangladesh

In Bangladesh vieren christenen Pasen op een traditionele manier, zoals we geleerd hebben van onze voorouders. Vroeg op Paasmorgen hebben we een speciale viering op zondag. We noemen dit De aanbidding op de Dag van de Opstanding. We houden dit in het open veld rond 6 uur ’s-morgens en iedereen is welkom om erbij te zijn. We zingen speciale liederen over de opstanding van Jezus. We bidden samen en houden een speciale dienst over Jezus’ opstanding. Na afloop is er allerlei lekkers te eten.

In dorpen komen soms ook mensen van verschillende kerken samen. In sommige plaatsen komen wel duizenden mensen bij elkaar. Veel kerken organiseren ook een lunch op het terrein van de kerk. Soms is er een speciaal programma voor kinderen en jongeren georganiseerd. Er wordt dan veel gezongen, er worden gedichten voorgedragen. Ook wordt het Paasverhaal in drama uitgebeeld.


Pasen wordt gezien als een dag van vreugde en overwinning op het kwaad. Daarom wordt deze dag al heel lang uitbundig gevierd in Bangladesh.

Mabud Chowdhury,
Isa-e Church, Bangladesh

Over dit project

Bangladesh is één van de meest dichtbevolkte landen ter wereld. Tegelijkertijd treffen de klimaatveranderingen het land hard. Maar liefst 20% van de kostbare landbouwgrond gaat verloren bij een stijging van de zeespiegel. Het klimaat kent veel langere perioden van droogte dan voorheen. Daarbij bedreigen perioden met extreme regenval de voedselvoorziening. CCDB (Christelijke Commissie voor Ontwikkeling in Bangladesh) ontwikkelde een plan voor milieuvriendelijker koken. Daarbij wordt het verstookte hout op meer wijzen benut.

Andere verhalen

Uit dit project