Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Rampenpreventie in Ethiopië werpt vruchten af

In Ethiopië neemt het geweld toe en is de noodtoestand uitgeroepen. Het is voor hulporganisaties en kerken moeilijk om de grote stromen vluchtelingen te ondersteunen, omdat ze zich steeds verplaatsen. Maar ook omdat sommige gebieden ontoegankelijk zijn en er gebrek is aan benzine en diesel. Kerk in Actie blijft naar manieren zoeken om vluchtelingen te ondersteunen. Gelukkig kan de reguliere hulp van rampenpreventie doorgaan en blijkt succesvol.

Klimaatadaptatie

In Ethiopië krijgen boeren en boerinnen steun bij klimaatadaptatie. Ze leren vruchtbare grond vasthouden, grond irrigeren, nieuwe gewassen verbouwen die bestand zijn tegen droogte. Ze gebruik een weeralarm die aangeeft wanneer je het beste kunt planten en oogsten. Van de tien eerder getrainde groepen in irrigatielandbouw werken er vijf nog als groep samen. Vijftien gezinnen hebben besloten om zelfstandig door te gaan met irrigatielandbouw. Drie groepen zijn om uiteenlopende redenen gestopt.

Groepen ondersteuning bij landbouw

130 nieuwe boeren en boerinnen hebben technieken geleerd om zich aan te passen aan het klimaat. Zij kregen droogtebestendige granen, irrigatiepompen, shovels, gieters, touw, kweekgoed voor uien, knoflook, wortels, tomaten, groene peper, kool en bietjes. Ook eerder opgerichte groepen zijn ondersteund. Als er boeren afhaken, zoekt men nieuwe boeren om zich bij bestaande groepen aan te sluiten. 87 boeren kregen een 3-daagse training om te leren hoe ze oogst goed kunnen opslaan en tegen betere prijs verkopen.

Vier nieuwe restaurants opgezet

Ook krijgen mensen ondersteuning bij andere bronnen van inkomsten, zodat ze minder kwetsbaar zijn als de oogst tegenvalt. In vier nieuwe dorpen hebben vijf vrouwen per dorp samen een restaurant opgezet. Alle twintig vrouwen zijn getraind en ieder restaurant kreeg een startkapitaal. Er zijn geen nieuwe solarkiosks opgericht, omdat die vrij kostbaar zijn en solarpanels steeds goedkoper per huishouden beschikbaar komen, wat aantrekkelijker is.

1608 deelnemers aan spaargroepen

788 mensen zijn getraind in ondernemersvaardigheden: 527 vrouwen en 261 mannen. Er zijn 29 nieuwe spaargroepen opgezet en 530 nieuwe leden getraind. De beste spaargroep is beloond met een prijs. In totaal worden nu 78 spaargroepen ondersteund op acht verschillende plekken, waar 1608 inwoners aan deelnemen. Al deze deelnemers samen hebben iets meer dan 45.000 euro gespaard, gemiddeld 28 euro per persoon. De groepsleden lenen elkaar om beurten geld uit om te investeren waar dat nodig is. Gezinnen die meedoen aan deze gecombineerde vormen van rampenpreventie vertellen dat ze meer voedsel hebben dan voor die tijd.

Extra bijdragen voor coronapreventie

Daarnaast is er extra bijgedragen aan coronapreventie onder de meest kwetsbaren. 2907 vluchteling-gezinnen die op vier verschillende plekken verblijven kregen zeep uitgereikt. Daarnaast zijn er zeven waterpunten die buiten werking waren weer gerepareerd in samenwerking met de lokale overheid. Er wordt nog steeds voorlichting gegeven via billboards en megafoons. Zes gezondheidscentra kregen een infrarood thermometer en diverse ontsmettingsmiddelen, 4050 mondmaskers en 80 paar laarzen voor het medisch personeel. Twee isolatiecentra kregen 60 matrassen met lakens, dekens en kussen. 

Dank voor uw steun om rampen te bestrijden in Ethiopië. Samen zijn we de kerk in actie: in Nederland en in Ethiopië.

Over dit project

Door de klimaatverandering worden bepaalde delen van Ethiopië steeds vaker getroffen door langdurige droogte en heftige regenval. Vee sterft en oogsten mislukken. Veel mensen raken daardoor afhankelijk van voedselhulp. De Ethiopische kerk en hulporganisatie willen dat patroon doorbreken: ze leren Ethiopiërs zich aanpassen aan de nieuwe situatie. Ze leren vruchtbare grond vast te houden, grond te irrigeren, nieuwe gewassen verbouwen die bestand zijn tegen droogte. Ze gebruik een weeralarm die aangeeft wanneer je het beste kunt planten en oogsten. Maar ook helpt de kerk mensen met andere bronnen van inkomsten, zodat ze minder kwetsbaar zijn als de oogst tegenvalt.
Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)

Andere verhalen

Uit dit project

Blijf op de hoogte van Noodhulp & rampenpreventie