Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Visionair kerkleider Kameroen maakt plaats voor opvolger

Dominee Robert Goyek was 27 jaar de visionaire leider van de Lutherse Broederkerk in Noord-Kameroen. In november 2018 stemt de kerk over zijn opvolging. We blikken terug en vooruit. Onder zijn bezielende leiding groeide deze kleine kerk uit tot een kerk met goed theologische onderwijs, met stevig diaconaal werk (voedselzekerheid, microkredieten, medisch werk, onderwijs en noodhulp) en met vredesopbouw om de terreur van Boko Haram tegen te gaan. Ook bouwde hij goede banden op met Europese kerken.

Laagopgeleiden gevoelig voor fundamentalisme

Binnenkort gaat dominee Goyek (1956) zich vooral richten op vredesopbouw: de strijd tegen de opmars van de fundamentalistische islam. Hij heeft in de afgelopen jaren goede banden weten op te bouwen met de van oudsher gematigde moslims in Noord-Kameroen. Ook zij keren zich tegen de fundamentalistische islam, die van buitenaf buitenaf binnendringt. Dominee Goyek benadrukt het belang van goed onderwijs: “Veel van onze jongeren hebben niets te doen en zijn daarom kwetsbaar om in handen van fundamentalisten te vallen.”

Boko Haram belooft geld aan jongeren zonder perspectief

“We geloofden nooit dat het fundamentalisme naar Kameroen zou komen. Maar door alle handelscontacten heeft het zich snel verspreid. Sinds 2014 is het nu ook bij ons. We hebben nu enorme aantallen vluchtelingen rond het Tsjaadmeer. Terreurgroepen als Boko Haram krijgen steun vanuit Libië, Soedan, Saoedie-Arabië en Quatar. We moeten een stevig antwoord geven door middel van goed onderwijs. Want juist laag opgeleide kansarme jongeren zijn gevoelig voor de boodschap die zij brengen. Boko Haram belooft geld aan jongeren zonder perspectief. Bij moslims is polygamie toegestaan. Mannen met veel vrouwen, krijgen te veel kinderen om te onderhouden. Die kinderen staan er alleen voor.”

Onderwijs voor christenen en moslims samen

“In Kousseri heeft onze kerk een basisschool. We willen daar nu ook een Protestants College oprichten, waar jongeren verder kunnen leren voor praktische beroepen: landbouw, visserij, veeteelt, verkoop van suiker of kleding, fietsonderdelen, mobiele telefoons. Op onze scholen zitten niet alleen christelijke, maar ook islamitische jongeren.” Juist via school komen kinderen en jongeren en ouders elkaar tegen en worden vriendschappen gesloten. Ouders betalen een bijdrage in de schoolkosten. “Op onze scholen leren kinderen christelijke waarden, zoals verzoening, vrede en vergeving.”

Bijdragen aan opbouw van kerk en land

Zijn vrouw Marcelline is hoofd van de vrouwenbeweging bij het landelijk centrum van de kerk. Ook hun negen kinderen zullen veel gaan bijdragen aan hun land. Ze studeren rechten en geschiedenis in Kameroen. De oudste zoon werkt inmiddels bij de douane. Eén dochter studeert medicijnen in buurland Congo. De jongste zoon zit nog op de middelbare school. “We danken God dat we al onze kinderen in Afrika bij ons hebben. Zoveel kansarme jongeren riskeren hun leven in de woestijn en in de zee, omdat ze naar Europa willen.”

Internationale kerkelijke contacten

Onder zijn leiding bouwde de Lutherse Broederkerk goede relaties op met kerken in Frankrijk, Duitsland, Denemarken en ook Nederland. Sinds kort werkt de kerk ook aan relaties met andere Afrikaanse landen. Sinds 2008 werken zes Kameroenese stellen als missionarissen in Mali. “We willen juist ook onze manier van vredesopbouw met andere landen delen. In 2013 kwamen moslims, katholieken en protestanten uit twaalf Afrikaanse landen bij elkaar in Kameroen om te praten over het gevaar van radicalisering en extremisme.” In Kameroen wil men geen toestanden zoals in het buurland Centraal Afrikaanse Republiek, waar christenen en moslims elkaar naar het leven staan.

Over dit project

De noordelijke provincies van Kameroen liggen in de Sahel zone: een regio met een droog klimaat. De Lutherse Broederkerk werkt met alle inwoners van dit gebied aan een duurzame en stabiele toekomst. Met een landbouwprogramma werkt ze aan voedselzekerheid. Daarnaast worden predikanten opgeleid om te werken aan een stabiele samenleving waarin verschillende religies in vrede samenleven.

Andere verhalen

Uit dit project

Blijf op de hoogte van Samen werken aan een stabiele toekomst