Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

“Ethiopië stevent af op een burgeroorlog”

Voorbede voor Ethiopië

In Ethiopië is er een gewelddadig conflict ontstaan tussen het leger van de nationale overheid en de regionale overheid in Tigray. Het toenemende geweld heeft al vele duizenden mensen op de vlucht doen slaan naar buurland Soedan. Doordat alle communicatie lijnen zijn afgesloten is er bijna geen directe informatie uit het gebied. Daardoor is het moeilijk een goede inschatting te maken van de omvang van het geweld en de gevolgen voor de miljoenen mensen die er wonen.

Kerk in Actie roept u op om te bidden voor de mensen die getroffen zijn door het geweld in Tigray. De situatie is zorgwekkend en het geweld is nog niet over. De UNHCR heeft sinds 2 december 2020 een akkoord met de Ethiopische autoriteiten om de ontheemden in de Tigray regio te helpen. Hoe en op welke schaal werkelijk hulp verleend kan worden wordt in de komende dagen bekeken. Kerk in Actie staat in contact met ons internationale kerkelijk netwerk (Action by Churches Together) en de kerk in Ethiopie om samen te kijken wat de mogelijkheden zijn. Het conflict speelt zich vooral af in het noorden en gelukkig (nog) niet in het gebied waar Kerk in Actie steun biedt (het zuiden en zuidoosten).

We vragen uw voorbede voor Ethiopië. Zou u willen bidden voor:

  • Vrede en dat het geweld zich niet verder uitbreid in Ethiopië zelf of naar de buurlanden.
  • Wijsheid voor de leiders in Ethiopië en adviseurs die om de leiders heen staan. 
  • Voor de mensen die getroffen zijn door het geweld, vluchten en op zoek zijn naar veiligheid. 
  • Voor (internationale) organisaties en lokale mensen in Soedan of andere plaatsen die de vluchtelingen opvangen. 
  • Voor liefde en acceptatie onder de verschillende bevolkingsgroepen. 

8-12-2020

Over dit project

Door de klimaatverandering worden bepaalde delen van Ethiopië steeds vaker getroffen door langdurige droogte en heftige regenval. Vee sterft en oogsten mislukken. Veel mensen raken daardoor afhankelijk van voedselhulp. De Ethiopische kerk en hulporganisatie willen dat patroon doorbreken: ze leren Ethiopiërs zich aanpassen aan de nieuwe situatie. Ze leren vruchtbare grond vast te houden, grond te irrigeren, nieuwe gewassen verbouwen die bestand zijn tegen droogte. Ze gebruik een weeralarm die aangeeft wanneer je het beste kunt planten en oogsten. Maar ook helpt de kerk mensen met andere bronnen van inkomsten, zodat ze minder kwetsbaar zijn als de oogst tegenvalt.
Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)

Andere verhalen

Uit dit project

Blijf op de hoogte van Noodhulp en rampenpreventie