Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Wat heeft MCA bereikt in 2018?

In Moldavië is de nood in vele dorpen erg hoog. Dit komt door de economische situatie in Moldavië, waardoor mensen in de dorpen vaak zeer arm zijn. En gevolg van de economische situatie is arbeidsmigratie die er voor zorgt dat een groot deel van de beroepsbevolking in Moldavië voor langere of kortere tijd in het buitenland werkt. In de dorpen is dit zeer hard merkbaar. Veel kinderen en ouderen worden aan hun lot overgelaten.

Met de ondersteuning van het werk van Moldovan Christian Aid (MCA) hebben we ook in 2018 de ondersteuning van kinderen en ouderen mogelijk gemaakt en hebben we kerkelijke gemeenten gemotiveerd die iets willen betekenen in de dorpen, maar daarvoor onvoldoende financiële middelen hadden.

Ondersteuning kwetsbare mensen
MCA heeft in 2018 12 lokale initiatieven ondersteund. Deze initiatieven waren allen gericht op de ondersteuning van de meest kwetsbare mensen. Daarbij ging het om kinderprojecten, projecten voor ouderen en gehandicapten. Alle projecten zijn door MCA begeleid, maar de verantwoordelijkheid voor het werk ligt bij de lokale kerken en kleine lokale stichtingen.

Ieder jaar ondersteunt MCA projecten van kerkelijke gemeenten en kleine NGO’s die diaconaal werk doen. Zij kunnen een aanvraag indienen. Uit de lijst van projecten worden ieder jaar projecten gekozen die financiering, begeleiding en training krijgen. Onderdeel van de training is het betrekken van de burgerlijke gemeente bij het werk.

Steun Kerk in Actie
In 2018 heeft MCA met de steun van Kerk in Actie 7 projecten ondersteund. Daarnaast voerde MCA samen met de kerken in 5 plaatsen in de regio Edinet een project uit waarbij jongeren opkomen voor ouderen in hun dorp.

  1. De parochie in het dorp Hasnasenii Mari heeft 30 vrijwilligers geworven (waaronder 15 jongeren) en hen getraind om thuiszorg te bieden. 40 ouderen en gehandicapten hebben zorg gekregen.

  2. De parochie van het dorp Ciucur Mingir heeft een dagcentrum voor kinderen. In 2018 is geïnvesteerd in meubels en een laptop en een beamer die nodig zijn voor de activiteiten. Het centrum heeft samenwerking gezocht met de school en de leraren getraind om signalen huiselijk geweld te herkennen. Er zijn 9 evenementen voor de kinderen georganiseerd. In totaal zijn 176 kinder bereikt. 20 kinderen kwamen dagelijks naar het centrum voor een veilig plek en een maaltijd.

  3. In de parochie van Ulmu is sinds een paar jaar een dagcentrum, waar 25 kinderen na schooltijd naar toe komen. In 2018 is het dak van het centrum gerenoveerd en hebben de kinderen die dat willen zangles gevolgd en een koor gevormd. Dit geeft hen veel zelfvertrouwen. Er zijn voor de kinderen 2 excursies georganiseerd.

  4. De parochie van Bahrinesti heeft in 2018 een campagne georganiseerd om migratie en mensenhandel te voorkomen. Doordat velen in het buitenland willen werken, is er een groot gevaar dat met name jongeren het slachtoffer worden van mensenhandel en uitbuiting. 40 vrijwilligers zijn getraind om training te geven. 316 kinderen hebben een training gekregen over dit onderwerp. Daarnaast heeft de parochie bijeenkomsten georganiseerd met de gemeente om huiselijk geweld te voorkomen.

  5. De Moldavische stichting Hope & Health is een kleine organisatie gericht op mensen met een verstandelijke beperking. In 2018 hebben zij 40 mensen ondersteund en onder andere muziektherapie gegeven.

  6. De parochie van Stefanesti heeft een zelfhulpgroep voor ouderen geïnitieerd. In 2018 waren 18 ouderen lid van deze groep. Ze ontmoeten elkaar wekelijks en ondersteunen elkaar in het huishouden en helpen elkaar om op hun gezondheid te letten. De parochie ondersteunt de leden van de groep en stelt hulppakketten ter beschikking.

  7. De parochie in Slobozia Mare village is in 2018 een dagcentrum gestart voor kinderen uit het dorp. Met steun van Kerk in Actie hebben zij de ruimte voor dit centrum gerenoveerd. Er komen 20 kinderen na school naar het centrum. Voor de kinderen worden verschillende activiteiten georganiseerd, waaronder koorlessen.

  8. In vijf dorpen in de regio Edinet (Alexandreni, Coteala, Edinet, Rotunda and Varatic) heeft MCA samen met de lokale kerkelijke gemeenten een project gestart waarin jongeren gemotiveerd worden om zich in te zetten voor de ouderen in hun dorp die door eenzaamheid en armoede niet de zorg en middelen hebben die ze nodig hebben. Dit project loopt al een paar jaar. In 2018. 50 jongeren hebben een zomerschool gevolgd waar ze op een speelse manier getraind zijn op te komen voor ouderen. Samen met 50 jongeren die al eerder deze training gevolgd hebben zijn 100 ouderen bereikt. Zij kregen ondersteuning van de jongeren en ontvingen van de vrijwilligers hulppakketten. In totaal zijn 9.405 bezoeken aan de ouderen afgelegd en hebben de jongeren in de vijf dorpen campagnes georganiseerd om de lokale overheid en de inwoners te betrekken bij de situatie van de ouderen.

 

Over dit project

Door de economische situatie werken veel inwoners van Moldavië in het buitenland. Ouderen en kinderen blijven alleen achter. Moldovan Christian Aid (MCA) ondersteunt kerkelijke gemeenten om er voor deze kwetsbare mensen te kunnen zijn en helpt voorgangers bij hun diaconale initiatieven.
Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)

Andere verhalen

Uit dit project

Blijf op de hoogte van Kerk helpt kwetsbare mensen