Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Wat Home Care dankzij uw steun bereikte in het jaar 2018/2019

Het verslag van Home Care loopt van mei 2018 tot en met april 2019. In deze periode ondersteunde Kerk in Actie de palliatieve zorg; zorg voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn. In een jaar tijd heeft Home Care zorg verleend aan 198 mensen en zijn er 117 mensen getraind. Daarbij ging het om trainingen voor familie en vrienden van de patiënten, maar ook voor sociaal werkers en zorgverleners.

Daarnaast heeft Home Care 4 andere organisaties ondersteund en gewerkt aan bewustwording over het belang van palliatieve zorg. Met deze twee laatste activiteiten werkte Home Care aan de ontwikkeling van de thuiszorg sector in Moldavië.

Holistische benadering
Home Care heeft een holistische benadering. In het jaarverslag beschrijven ze hoe ze mensen begeleid hebben in alle aspecten van het leven. Ze gaven ze niet alleen psychische begeleiding aan de patiënten maar ook aan de familie en steunden ze de familieleden ook in de periode na het overlijden. Ze zorgden ook voor religieuze ondersteuning door te zorgen voor pastorale zorg en het betrekken van de kerk bij de patiënten.

Beschikbaarheid medicijnen
Een belangrijk onderdeel van palliatieve zorg is pijnbestrijding. In Moldavië zijn de medicijnen die hiervoor nodig zijn lang niet altijd goed verkrijgbaar. Specifieke pijnbestrijders kunnen alleen verkregen worden op recept. Door het gebrek aan artsen in delen van Moldavië en doordat het moeilijk is om vanuit de dorpen naar het ziekenhuis te gaan, ontbreekt het vaak aan de juiste medicijnen. Dat is de reden dat Home Care in het afgelopen jaar een grondige analyse heeft gemaakt van de oorzaken die tot dit tekort aan beschikbaarheid van medicijnen leiden. De organisatie heeft aanbevelingen geschreven die ze zullen gebruiken om te lobbyen voor verbetering.

In het jaarverslag schrijft Tamara Adasan, directrice van Home Care:´Alleen met uw steun kunnen hulpbehoevende en kwetsbare patiënten in Moldavië kwalitatief goede zorg, pijnbestrijding en een waardige laatste periode van hun leven krijgen. Bedankt voor uw steun! We bidden dat God zijn zegeningen mag zenden.´

 

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)

Andere verhalen

Uit dit project