Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Zorg én dankbaarheid

In een tijd van de pandemie voeren zorgen vaak de boventoon. Of dat nu in ons eigen leven is, of in het leven van mensen om ons heen. De zorgen over gezondheid en perspectief leven logischerwijs ook bij de projecten die binnen Alblasserwaard in Actie worden gesteund. Zowel in Egypte als in Israël/Palestina en Bangladesh slaat het virus zo haar eigen gat.

Toch is er ook een andere kant die altijd weer vanuit de projecten richting de Nederlandse kerken komt. Dat is de kant van dankbaarheid; dankbaarheid voor de steun en betrokkenheid die wordt ervaren. In deze update daarom niet alleen een beschrijving van hoe het gaat bij de verschillende partners, maar ook een woord van dank. Directeur Mabud van Isa e-church uit Bangladesh verwoordde het als volgt: ‘We are very much grateful and thankful to you for standing beside us to contribute our love of Christ to those who are in Crisis at this moment to survive their lives.’

Update project: De kerk staat op tegen armoede in het dorp
(Bless - Egypte)

De diaconale organisatie van de Koptische kerk in Egypte zet zich op een bijzondere manier in tegen armoede in dorpen en wijken. Ze doen dat echt met de plaatselijke bevolking. In langdurige trajecten verbeteren ze zo bijvoorbeeld de werkgelegenheid of gezondheidszorg. De eerdere periode met de COVID 19 pandemie is zeer uitdagend voor ze geweest. Naast dat de kerken dicht moesten (inmiddels met beperkingen weer open) en ontmoetingen veel ingewikkelder te organiseren waren, sloeg het virus hard toe op het kantoor van BLESS. 21 medewerkers werden ziek, 1 van hen overleed aan de gevolgen van COVID 19. Dat is een enorme klap. De situatie in het land blijft en onzeker. Toch blijven ze volharden in hun missie en geloof om het leven van mensen beter te maken.   

Update project: Joodse en Palestijnse kinderen spelen samen
(Rossing Center - Israël/Palestina)

Wellicht is de onrust rondom het virus en de maatregelen in Israël en Palestina je wel ter oren gekomen. Met strenge maatregelen is geprobeerd COVID 19 eronder te krijgen. Deze periode betekende een zware beproeving voor het Rossing Center. Hun doel bestaat vooral uit het in contact brengen van Joodse en Arabische kinderen en jongeren, nog voordat ze het leger in gaan. De groepen en activiteiten om deze ontmoeting tot stand te brengen konden veelal niet doorgaan. Ze hebben ervoor gekozen om de ontmoetingen - voor zover mogelijk - online te organiseren. Ondanks dat de restricties nu veel minder streng zijn, zijn ze van plan om ook volgend jaar een gedeelte van het online werk door te zetten. Het Rossing Center maakt zich zorgen over de kloven tussen Joden en Arabieren in de samenleving. De pandemie heeft voor meer verwijdering tussen hen gezorgd. 

Update project: Liefdevolle plek voor christenen met moslimachtergrond
(Isa e-Church - Bangladesh)

Isa e-Church wil nieuwe christenen (meestal ex-moslims) ondersteunen met het stichten van eigen gemeenten. De lokale kerken sluiten zeer moeizaam aan bij de taal en cultuur die deze nieuwe christenen nog steeds met zich meedragen. Bidden gebeurd in deze nieuwe kerken bijvoorbeeld op eenzelfde manier als dat ze eerder gewend waren toen ze nog geen christen waren. De coronasituatie heeft voor veel onduidelijkheid gezorgd in Bangladesh. Er wordt weinig getest en veel mensen zijn slecht op de hoogte van de maatregelen. Isa e-church heeft - met hun contacten in kleine dorpen - geholpen met het verspreiden van informatie over het virus en de maatregelen. Omdat veel werk van hen niet door kon gaan, hebben ze aan Kerk in Actie gevraagd om een deel van het budget dit jaar te besteden aan voedselhulp. Omdat veel dagarbeid door de pandemie weg viel, stopte het inkomen van veel mensen van de één op de andere dag. Isa e-church probeerde er voor deze groep - zowel voor christenen als niet-christenen - te zijn door middel van het verstrekken van voedsel en sanitaire benodigdheden. 

Over dit project

Met een groot ontwikkelingsprogramma investeert de Koptische kerk in dorpen in heel Egypte met als doel: minder armoede. In elk dorp werkt ze samen met de inwoners drie tot vijf jaar lang aan betere gezondheidszorg, onderwijs, werkgelegenheid en huizen. Er worden bijvoorbeeld alfabetiseringscursussen georganiseerd, ondernemers kunnen kleine kredieten afsluiten en huizen worden gerepareerd. De armste inwoners worden geholpen om stroom en water te kunnen blijven betalen. Zo werken kerk en samenleving samen onder het motto: ‘Veranderen kan’.

Andere verhalen

Uit dit project

Blijf op de hoogte van De kerk staat op tegen armoede in het dorp