Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Collecte van 14 jan 2024

Collecte Kerk in Actie 2024 - Binnenlands diaconaat (Nederland, armoede)

Armoede is een groeiend probleem in Nederland: een miljoen mensen kan de eindjes nauwelijks aan elkaar knopen. Met de actie Samen tegen armoede staan kerkelijke gemeenten, gefaciliteerd door Kerk in Actie, op tegen armoede in Nederland.

De acute nood wordt bestreden door het inzamelen van  voedselpakketten voor de Voedselbank. Voor de lange termijn werkt Kerk in Actie samen met SchuldHulpMaatje om mensen te helpen uit schulden te komen of te voorkomen dat ze daarin terechtkomen.

Meer lezen: kerkinactie.nl/samentegenarmoede

Wat betekent dit project voor Karel?

Ik had een baan, maar mijn financiën waren niet op orde. Je ziet dit, je ziet dat, en wilt het kopen. Ik sloot dan een persoonlijke lening af of betaalde op rekening. Daardoor kwam ik in de schulden. Post durfde ik niet meer open te maken. Ik schaam me nog steeds voor de puinhoop die ik ervan had gemaakt. Via via kwam ik in contact met SchuldHulpmaatje. Maatje Amber zette mijn inkomsten en uitgaven op een rij en we maakten een plan. Dankzij haar hulp ben ik nu eindelijk schuldenvrij. Dat voelt als licht aan het einde van een donkere tunnel!”   

De naam van Karel is gefingeerd. Zijn echt naam is bij de redactie bekend. Lees zijn hele verhaal via kerkinactie.nl/samentegenarmoede