Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

De certificeringen en erkenningen van Kerk in Actie

Wat is ANBI?

Kerk in Actie en de Protestantse Kerk in Nederland zijn door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

Wie een gift aan Kerk in Actie wil aftrekken van de inkomstenbelasting, heeft daarvoor een RSIN-nummer nodig. Het RSIN-nummer van de Protestantse Kerk in Nederland is: 813612809.

In de ANBI-zoeker kan worden gezocht op plaats of op naam. Dat geeft een lijst zoekresultaten met naam, vestigingsplaats, RSIN en website ANBI. Of lees meer over de ANBI-gegevens van de Protestantse Kerk.

Wat is de CBF-Erkenning?

De Erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door Toezichthouder CBF wordt uitgegeven. Met de Erkenning laten organisaties zien dat ze voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Voor grotere organisaties gelden uiteraard andere eisen dan voor kleinere. Maar liefst 4,4 miljard euro aan geefgeld staat onder toezicht van het CBF. Aan een Erkend Goed Doel kun je gerust geven omdat je ervan uit kunt gaan dat de organisatie daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich onafhankelijk laat controleren.

Transparantie in één oogopslag: Het CBF-Erkenningspaspoort

Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel. Transparantie in één oogopslag dus. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen. Deze laatste zijn door Toezichthouder CBF gevalideerd. Via deze banner kun je ons CBF-Erkenningspaspoort bekijken.

Wat is de ISO 9001-certificering?

De ISO 9001 is een wereldwijd erkende norm met eisen op het gebied van kwaliteitsmanagement en daardoor een maatstaf voor transparantie en betrouwbaarheid in de markt. Deze certificering betekent dat het kwaliteitsmanagement van Kerk in Actie voldoet aan deze internationale norm. Bij ISO wordt gekeken naar alle processen van Kerk in Actie met focus op onze klant, de partner in ons geval. Kerk in Actie is nu gekwalificeerd voor deze norm met specifieke kenmerken van een ontwikkelingsorganisatie. Naast het ISO 9001-certificaat heeft Kerk in Actie een Partos 9001-verklaring gekregen. Dit keurmerk is ontwikkeld door Partos (de branchevereniging voor ontwikkelingssamenwerking) als toepassing van de ISO 9001 in de ontwikkelingssector en houdt rekening met de specifieke omstandigheden van ons werk en werkveld.

De ISO 9001-certificering van Kerk in Actie is uitgevoerd door SGS.

 

 

 

Wat is de CHS?

CHS staat voor de Core Humanitarian Standard for Quality & Accountability. De CHS is een wereldwijd erkende kwaliteitsstandaard in de humanitaire sector, gericht op kwaliteit, transparantie, participatie en verantwoording. De mensen en gemeenschappen die in crisissituaties leven staan hierbij centraal.  

We toetsen tweejaarlijks of ons werk voldoet aan de CHS (Core Humanitarian Standard for Quality & Accountability). Dit is een wereldwijd erkende kwaliteitsstandaard in de humanitaire sector, gericht op kwaliteit, transparantie, participatie en verantwoording. Centraal hierin staat effectieve hulp aan mensen en gemeenschappen in crisissituaties.

In 2023 hebben we onze tweede CHS-zelfevaluatie uitgevoerd (de eerste was in 2021). Beide evaluaties zijn positief bevonden. De zelfevaluaties helpen ons om inzicht te krijgen in de sterke en zwakke punten in onze ontwikkeling en humanitaire respons. Het doel is om onze hulp beter te laten werken.

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)