Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Kerk in Actie, erkend als ANBI en CBF

Wat is ANBI?

Kerk in Actie en de Protestantse Kerk in Nederland zijn door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

Wie een gift aan Kerk in Actie wil aftrekken van de inkomstenbelasting, heeft daarvoor een RSIN-nummer nodig. Het RSIN-nummer van de Protestantse Kerk in Nederland is: 813612809.

In de ANBI-zoeker kan worden gezocht op plaats of op naam. Dat geeft een lijst zoekresultaten met naam, vestigingsplaats, RSIN en website ANBI. Of lees meer over de ANBI-gegevens van de Protestantse Kerk.

Wat is de CBF-Erkenning?
De Erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door het CBF, Toezichthouder Goede Doelen wordt uitgegeven. Met de Erkenning laten organisaties zien dat ze voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Voor grotere organisaties gelden uiteraard andere eisen dan voor kleinere. Circa 80 procent van het particuliere geefgeld staat inmiddels onder toezicht van het CBF. Aan een Erkend Goed Doel kun je gerust geven omdat je ervan uit kunt gaan dat de organisatie daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich onafhankelijk laat controleren.

Het CBF-Erkenningspaspoort Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel. Transparantie in één oogopslag dus. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen. Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd. Via deze banner kun je ons CBF-Erkenningspaspoort bekijken.