Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Collecte van 1 okt 2023

Collecte Protestantse Kerk 2023 - Kerk & Israël (Israëlzondagcollecte)

Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het Joodse volk een wezenlijk onderdeel van de eigen identiteit. Daarom bezinnen we ons op de joodse wortels van ons geloof en bevorderen we het gesprek tussen Joden en christenen. Ook staan we op tegen antisemitisme.

In Nederland worden rusten we predikanten en gemeenten toe op het gebied van de relatie met het volk Israël. In Israël steunen we onder andere het werk van Nes Ammim, de internationale christelijke gemeenschap. 

Meer lezen: kerkinactie.nl/collecterooster