Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Collecte van 19 nov 2023

Collecte Protestantse Kerk 2023 - Pastoraat (Nederland)

Pastoraat is iemand op zo’n manier zorg en aandacht geven dat hij of zij iets ervaart van van geloof, hoop en liefde. Juist voor mensen die niet (meer) naar de kerk kunnen komen, is pastoraat belangrijk. De Protestantse Kerk ondersteunt allerlei vormen van pastoraat buiten de kerk, zoals bijvoorbeeld verpleeghuispastoraat.

Voor mensen in verpleeghuizen is de eindigheid van het leven een belangrijk thema. Een luisterend oor, en de juiste woorden van troost en bemoediging zijn op deze plek onmisbaar.

Meer lezen: kerkinactie.nl/collecterooster