Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Collecte van 30 mei 2021

Collecte Protestantse Kerk - Jong Protestant (diaconaat) 2021

Jongeren en diaconaat: een mooie combinatie! Met Jong in Actie, een samenwerkingsproject van Jong Protestant en Kerk in Actie, maken jongeren kennis met een diaconaal project en gaan ze ook diaconaal aan de slag. Deze activiteiten zijn onderdeel van een groter programma dat door Jong Protestant en Kerk in Actie is ontwikkeld en jongeren bewust maakt van het belang van diaconaat. Daarnaast geeft het programma gemeenten handvatten voor hoe ze jongeren en diaconaat structureel kunnen verbinden.

Kijk voor meer informatie op jongprotestant.nl/jonginactie of op jongprotestant.nl/diaconaat