Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Met elkaar in debat

Pijl naar links Ideeën

Wat heb je nodig?

 • Een geschikte ruimte
 • Goede techniek voor beeld en geluid, zoals een beamer, een scherm en meerdere microfoons
 • Een goede gespreksleider

Wat moet je regelen?

 • Bepaal waar het debat over gaat. Kies een thema dat dichtbij komt en mensen raakt. Probeer twee sprekers te vinden die duidelijk van mening verschillen en gewend zijn om daarover in gesprek te gaan. Een van hen kan bijvoorbeeld de burgemeester zijn. Je kunt ook één spreker vragen, die met de zaal in debat gaat. Een paar ideeën voor thema’s die prikkelen:
  • Nederland moet veel meer vluchtelingenkinderen opnemen.
  • De kerk moet veel meer doen tegen armoede in Nederland.
  • De samenleving kan niet zonder de kerk.
 • Hoe ziet de avond eruit? Een suggestie hiervoor is:
  • Welkom
  • Opwarmen: mensen laten reageren met rode en groene kaartjes op drie stellingen of vragen.
  • Spreker 1 is vóór de stelling + twee verhelderingsvragen
  • Spreker 2 is tegen de stelling + twee verhelderingsvragen
  • Een korte pauze waarin mensen alvast met elkaar van gedachten kunnen wisselen. 
  • Reacties van de sprekers op elkaar
  • Reacties uit de zaal
  • Kort filmpje over project van Kerk in Actie en fondsenwervende oproep
  • Afronding en borrel na afloop
 • Bepaal de ruimte aan de hand van de doelgroep. Kies je voor de kerk of voor een algemenere ruimte om ook mensen buiten de kerk aan te spreken? 
 • Publiciteit: kondig de debatavond minimaal zes weken van tevoren aan en blijf tot vlak van van tevoren publiciteit maken. Gebruik de communicatiekanalen van de kerk, maar vergeet ook de lokale media niet. 
 • Plaats na afloop een verslag over het debat in de krant, nieuwsbrief en op de website. Kijk of je de lezingen daar beschikbaar kunt maken. 

Hoe maak je deze actie fondsenwervend?

 • Als je het groots aanpakt met (lokaal) bekende gasten, dan kun je entreegeld vragen. 
 • Leg op elke stoel een machtigingskaart en houd aan het einde van de avond een vlammende fondsenwervende oproep voor het project.
 • Laat wat extra betalen voor koffie/thee vooraf en de borrel na afloop. 

Variant

 • Nodig een schrijver uit van een boek dat breed bekend is.