Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Al 175 miljoen euro binnen bij Giro555 voor hulp aan Oekraïne

De grote landelijke actiedag in maart en de niet aflatende stroom aan donaties daarna zorgden tot nu toe voor de indrukwekkende opbrengst van 175.495 miljoen euro voor noodhulp aan Oekraïne. Nederlanders gaven bijzonder gul en dat is voor de hulporganisaties achter Giro555, waaronder Kerk in Actie, van grote betekenis.

Hulp gaat door

Van de actieopbrengst is in het eerste half jaar in totaal 62,6 miljoen euro besteed. Het grootste deel daarvan ging naar hulp om mensen te ondersteunen in hun levensonderhoud (43%). Daarnaast is veel geïnvesteerd in voedselhulp (18%) en het bieden van onderdak (12%). Met de resterende actieopbrengst blijven de hulporganisaties achter Giro555, waaronder Kerk in Actie, nog tot eind februari 2025 hulp bieden.

Vanavond op NPO 1: Pauw in Oekraïne

Ruim zeven maanden na de landelijke Giro555-actiedag voor Oekraïne bezoekt Jeroen Pauw het land in oorlog. Pauw gaat naar plekken waar hulp wordt geboden of waar hulp nodig is en maakt de balans op. Samen met Tineke Ceelen, een van de gezichten van Giro555 en directeur van Stichting Vluchteling, bezoekt hij projecten van verschillende hulporganisaties. Het indringende en aangrijpende verslag is een persoonlijke getuigenis van Jeroen Pauw waarin hij talloze Oekraïners voor de camera spreekt. Kinderen, moeders, vrijwilligers, artsen, psychologen, mijnenruimers, en heel veel anderen vertellen hun verhaal. De reportage geeft een goed beeld van de verwoestingen en de totale ontwrichting van de levens van Oekraïners. En laat duidelijk zien welke steun zij de komende jaren nodig zullen hebben. Niet in de laatste plaats als het gaat om het oorlogstrauma waar ze mee om zullen moeten leren gaan. Tineke Ceelen: ”Wie je ook spreekt, kinderen, mannen, vrouwen, oud of jong, iedereen zit vol verhalen van verlies, angst en verdriet. Tranen zijn nooit ver weg. We werken met man en macht om hulp te bieden in steeds veranderende omstandigheden. Nu de winter rap nadert en geweld voortduurt moeten en zullen we een tandje bijzetten. Dankzij de gulle bijdragen van het Nederlandse publiek kan dat, daarvoor ben ik, namens honderdduizenden Oekraïners zeer dankbaar.”

Voorbereiden op strenge winter

Oekraïne heeft over het algemeen te maken met strenge winters. Tal van lokale hulporganisaties in het hele land -gesteund door de Nederlandse hulporganisaties achter Giro555- helpen getroffenen met de reparaties van hun huizen, zoals dak- en raam herstel. Maar ook dekens, warme kleding en matrassen en beddengoed voor tijdelijke onderkomens zijn hard nodig. Vrijwilligers van deze lokale hulporganisaties, vaak zelf ontheemde Oekraïners, zetten zich voor hun mede lotgenoten in om alles winterklaar te maken. 

Aanhoudend conflict vraagt om meer hulp

Het einde van het conflict in Oekraïne is nog niet in zicht. De gevechten gaan nog steeds door. De situatie in het land verandert per dag. De stromen ontheemden en vluchtelingen zijn ongewis. Er zijn meer vluchtelingen en ontheemden, maar ook steeds meer terugkerende Oekraïners. Kinderen blijven vaak langer in een vreemd land, en hebben taallessen nodig om mee te kunnen komen op school, alleenstaande vrouwen hebben juridische bijstand nodig en er is veel vraag naar psychosociale trauma hulp voor oorlogsslachtoffers. Het zijn slechts een paar voorbeelden van de talloze hulpprojecten waar de hulporganisaties achter Giro555 met hun lokale partners bij betrokken zijn. 

Economische crisis zorgt voor extra druk in crisisgebied

Zoals ook in Nederland hebben Oekraïne en omliggende landen eveneens te maken met stijgende prijzen en energietekorten. Veel Oekraïners hebben het daardoor nog veel moeilijker. De gezamenlijke hulporganisaties spannen zich in om de zwaarst getroffenen te ondersteunen met bijvoorbeeld cash geld, maaltijd vouchers en brandstof. 

Verdeling van het geld over landen

Van het tot nu toe besteedde geld ging 74% naar hulpprojecten in Oekraïne, 13% naar opvang van vluchtelingen in Polen en de rest naar de overige landen waar de samenwerkende hulporganisaties Oekraïners ondersteunen.

Terugblik op eerste half jaar noodhulp en herstel

Actievoorzitter en directeur van Cordaid, Kees Zevenbergen, zegt: “Dankzij de enorme opbrengst van deze actie en snel handelen van de hulporganisaties hebben we al in de eerste zes maanden erna zoveel kunnen doen. Samen hebben we een enorme spreiding en diversiteit aan hulpprogramma’s voor Oekraïners kunnen realiseren. De komende maanden zal het erom gaan dat we deze mensen op een veilige en menswaardige manier door de winter heen krijgen.” Dat wordt een pittige uitdaging. Maar, met de kennis, het vakmanschap en de lokale netwerken van onze samenwerkende hulporganisaties heb ik er alle vertrouwen in dat we ook hierin een rol van betekenis kunnen en moeten spelen.”  

Organisaties achter Giro555 

Bij uitzonderlijke rampen slaan de 11 samenwerkende hulporganisaties de handen ineen onder de naam Giro555. Zij vragen heel Nederland zich aan te sluiten om geld in te zamelen voor hulp aan slachtoffers. Want samen redden we meer levens. Dit zijn de hulporganisaties achter deze Giro555-actie: Stichting Vluchteling, Cordaid, CARE Nederland, Kerk in Actie, Oxfam Novib, Save the Children, UNICEF Nederland, Nederlandse Rode Kruis, Plan International, Terre des Hommes en World Vision. 

Pauw in Oekraïne

Woensdag 19 oktober, 21.27-22.18 uur, NPO 1

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)