Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Kerstpakketten voor asielzoekers in Dronten en Kampen

Kerken in Kampen en Dronten hebben jaren geleden de handen ineengeslagen om gezamenlijk iets te betekenen voor de bewoners van het asielzoekerscentrum in Dronten. De kledingwinkel op het AZC-terrein wordt iedere week gedurende drie dagdelen volledig gerund door kerkelijke vrijwilligers. Ook de aanvoer en afvoer van (niet geschikte) kleding wordt door hen geregeld.

Het AZC Dronten ligt net buiten de gemeentegrens van Kampen in de gemeente Dronten, maar in de praktijk van alledag zijn de bewoners van het AZC, ook de minderjarigen, veelal op Kampen aangewezen voor hun dagelijkse boodschappen, onderwijs, sport, etc.

Van bewoners voor bewoners
Er worden ook activiteiten voor kinderen georganiseerd, zoals speelgoedacties. De structurele basis van de activiteiten wordt gevormd door de kledingwinkel. De financiële opbrengsten daarvan vormen de basis van de kerst- en paaspakketten. Daarmee wordt het geld uit de winkel weer teruggegeven aan de bewoners. Het motto daarbij is ‘van bewoners, voor bewoners!’ Los van deze interkerkelijke diaconale werkgroep organiseert een aantal kerken, w.o. een deel van de Protestantse Gemeente Kampen, internationale diensten in een van de kerkgebouwen van Kampen. Ook worden ook iedere zondag bewoners van het AZC door diverse kerkgenootschappen met auto’s opgehaald om kerkdiensten in de regio bij te wonen. Voor jongeren is ook eens een dag georganiseerd op de kunstijsbaan bij Flevonice Biddinghuizen. Vervoer per bus, huur van de schaatsen en de toegang werden geregeld.

Gerrit Dedden van de Interkerkelijke Werkgroep AZC Dronten/Kampen vertelt: “De actie is langzaam gegroeid. Het begon vanuit de gezamenlijke diaconieën en werd een werkgroep. In het begin kregen we geld van de kerken, maar nu bedruipen we ons zelf met geld uit de verkoop van tweedehands kleding. De actie wordt door de kerken gedragen zonder dat er veel over vergaderd hoeft te worden. Iedereen voelt dat dit belangrijk is. De vrijwilligers die meedoen zeggen: “Het is een deel van mijn leven geworden.”

We vroegen Gerrit wat er allemaal komt kijken bij het organiseren van de actie.

Hoe betrekken jullie de bewoners en de kinderen erbij?
"Alle bewoners van het AZC kunnen kleding kopen in de winkel. Ook de kerstpakketten zijn voor alle bewoners."

Wie voeren de activiteiten uit?
"We hebben kerkelijke vrijwilligers in de kledingwinkel, maar er zijn ook bewoners actief. Voor de kerstpakkettenactie hebben we inmiddels een lijst opgebouwd van 30-40 volwassenen en jongeren die mee willen helpen. Ook ouders met kinderen doen mee."

Met wie werken jullie samen? Hoe worden de eerste contacten met het COA gelegd?
"Bij de kerstpakkettenactie werken we al jaren goed samen met een supermarkt uit Dronten. Goede contacten met het COA en de locatiemanager zijn heel belangrijk! Wij voelen ons ook ‘vrijwilliger bij COA’. We stellen ze op de hoogte van de actie, en dan zetten ze het op de interne post voor alle bewoners."

Wat is ervoor nodig?
"We mogen van het COA een ruimte gebruiken voor de winkel. Als de kerstpakketten worden bezorgd, dan brengen we ze met een grote groep vrijwilligers naar de bungalows van de bewoners. In de pakketten zitten praktische spullen voor in de keuken zoals meel, olie en suiker, maar ook leuke dingen voor de kinderen, zoals snoep, koekjes en kleurplaten. Plus een kaartje van onze werkgroep, met daarop de tekst van het Onze Vader in 6 verschillende talen."

Wanneer starten jullie met de voorbereidingen?
"Wij starten twee maanden vantevoren, omdat de relatie met de supermarkt heel goed is en we het al eerder hebben georganiseerd. De alleenstaande minderjarige asielzoekers krijgen de pakketten op hun eigen ‘AMV’ locatie."

Hoe maken jullie de actie bekend bij de bewoners en de kinderen?
"De bewoners krijgen informatie via het intranet van COA. Als we het gaan brengen, kloppen we bij alle bungalows aan. Achteraf doen we verslag aan de kerken."

Hoe betrek je de mensen uit de eigen kerk erbij, zoals de kerkenraad?
"Dat gaat via de verslagen van de deelnemers, via de diaconieën, via vergaderingen. We geven in onze Algemene Kerkenraad steeds verslag. Ook stichting Gave doet mee aan onze actie."

Welke tips heeft u voor gemeenten die ook zo´n actie willen starten?
"Denk goed na hoe je het op lange termijn vol kunt houden met je vrijwilligersgroep. Denk ook na over de logistiek. Voor een kledingwinkel heb je een ruimte nodig, waar je niet alleen de kleding moet presenteren, maar ook kunnen sorteren."Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)

Andere verhalen

Uit dit project