Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Collecte van 26 mrt 2023

Collecte Kerk in Actie 2023 - Werelddiaconaat (Bangladesh, 40dagentijd)

In Bangladesh is de werkloosheid onder jongeren hoog. Dit komt onder meer doordat veel opleidingen niet aansluiten op wat de arbeidsmarkt vraagt. Zo is er bijvoorbeeld een groot tekort aan goed opgeleide vakmensen en worden daarvoor jongeren uit India aangetrokken.

Kerk in Actie gaat samen met een lokale partnerorganisaties 300 jongeren naar werk begeleiden. Zij zullen een leer-werktraject volgen en krijgen daarnaast training
in ondernemersvaardigheden, zodat zij een eigen bedrijf kunnen
starten.

Over dit project