Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl
Project

Innovatief kooktoestel verandert levens

in Bangladesh

In Bangladesh hebben veel vrouwen geen eigen, of beperkte, inkomsten uit bijvoorbeeld de verkoop van landbouwproducten. Via een ingenieus kooktoestel verhogen zij hun inkomen. Het kooktoestel bespaart brandhout, stoot minder CO2 uit en produceert minder rook, waardoor het beter is voor de gezondheid van vrouwen.

Het innovatieve kooktoestel kan gestookt worden met (weinig) hout of groenafval vermengd met organische mest. Het kooktoestel zet deze brandstof bovendien om in biochar: een restproduct dat lijkt op houtskool. Vrouwen gebruiken de biochar voor hun eigen stukje land of verkopen het als een natuurlijke bodemverrijker. Biochar neemt gemakkelijk voedingsstoffen op voor planten, geeft deze vervolgens geleidelijk af en houdt water langer vast. Dat laatste is een groot voordeel in perioden van droogte. 

Vertoon deze video

Deze video downloaden? Dat kan via Vimeo

Goed voor milieu en gezondheid

Daarnaast slaat biochar CO2 langdurig, wel zo'n 1000 jaar, op in de bodem, waardoor CO2-uitstoot wordt verminderd. Het is daarmee zeer milieuvriendelijk: erg welkom in een land dat hard getroffen wordt door klimaatverandering en natuurrampen. Het kooktoestel veroorzaakt bovendien minder rook en is daarmee beter voor de gezondheid. Samen met partnerorganisatie CCDB (Christelijke Commissie voor Ontwikkeling in Bangladesh) zorgt Kerk in Actie voor de installatie van het kooktoestel, trainen we vrouwen in het gebruik ervan en leren we vrouwen hoe zij de biochar kunnen vermarkten om zo hun inkomen te verhogen.

Steun dit werk

Steun dit werk via het programma Werelddiaconaat en maak een bijdrage over op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht o.v.v. projectnummer W002061 of doneer online. Hartelijk dank!

Geef voor dit werelddiaconale werk

Steun dit werk als kerk via actieland Bangladesh.

Meer weten? Blijf op de hoogte via de nieuwsbrief.

Verhalen

Over dit project