Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl
Project

Kansen creëren voor jongeren en vrouwen

in Bangladesh

In Bangladesh, een van de meest dichtbevolkte landen ter wereld, is de werkloosheid hoog. Samen met partnerorganisatie CCDB ondersteunen we jongeren bij het vinden van werk en en vrouwen verhogen van hun inkomen via een ingenieus kooktoestel.

Leer-werktrajecten voor jongeren

Veel jongeren in Bangladesh hebben moeite om werk te vinden. Dat komt onder meer doordat veel opleidingen niet aansluiten bij wat de arbeidsmarkt vraagt. Zo is er bijvoorbeeld een groot te kort aan goed opgeleide vakmensen, en worden daarvoor jongeren uit India aangetrokken. 

Samen met partnerorganisatie CCDB (Christelijke Commissie voor Ontwikkeling in Bangladesh) gaat Kerk in Actie 300 jongeren begeleiden naar werk. Zij zullen een leer-werktraject volgen en krijgen daarnaast training in ondernemersvaardigheden, zodat zij een eigen bedrijf kunnen starten. 

Meer inkomen voor vrouwen

CCDB ondersteunt ook vrouwen om hun inkomen te verhogen, via een ingenieus kooktoestel. Dit kooktoestel zet het gestookte hout en groenafval voor 50% om in biochar: een restproduct dat lijkt op houtskool. Vrouwen mengen dit restproduct met organische mest van hun vee en verkopen de biochar vervolgens als een natuurlijke bodemverrijker, die CO2 opslaat in de bodem en zo uitstoot vermindert. Biochar neemt gemakkelijk voedingsstoffen voor planten op en houdt water langer vast. Dat is een groot voordeel in perioden van droogte. Daarnaast slaat biochar CO2 langdurig, wel zo'n 1000 jaar, op in de bodem, waardoor CO2-uitstoot wordt verminderd. Het is daarmee zeer milieuvriendelijk: erg welkom in een land dat hard getroffen wordt door klimaatverandering en natuurrampen. 

Het kooktoestel veroorzaakt bovendien minder rook en is daarmee beter voor de gezondheid. 

Steun dit werk

Steun dit werk en maak een bijdrage over op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht o.v.v. projectnummer W002061 of doneer online. Hartelijk dank!

Blijf op de hoogte van Kansen creëren voor jongeren en vrouwenen andere projecten

Blijf op de hoogte

Verhalen

Over dit project