Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Directeur Bethania in Moldavië: nieuwe initiatieven reden voor hoop

Igor Kohaniuk, directeur van Bethania in Moldavië, ziet hoe de coronacrisis kinderen en ouderen die toch al kwetsbaar waren, extra hard raakt. “Maar ik put hoop uit de vele mooie initiatieven die nu ontstaan.”

Help een stille coronaramp voorkomen. Geef ook!

 

Bethania, partner van Kerk in Actie, verleent hulp aan kwetsbare kinderen en ouderen. Kinderen krijgen hulp bij het huiswerk en psychosociale hulp. Voor ouderen zijn er dagactiviteiten, thuishulp en een warme maaltijd. De coronamaatregelen maken deze activiteiten nu onmogelijk. “Het raakt me enorm dat de maatregelen zoveel impact hebben op kinderen en ouderen. Hun situatie was al zorgwekkend, maar het leed onder deze groepen neemt nu snel toe. Normaal bieden wij zo´n 300 ouderen thuiszorg en een warme maaltijd. En ontvangen we veel kinderen die er alleen voor staan in onze dagcentra. Deze centra zijn nu gesloten. Kinderen en ouderen kunnen niet bij ons terecht, terwijl ze dit wel heel hard nodig hebben. Het frustreert me mateloos dat de politiek niets doet en dat politieke partijen alleen maar bezig zijn om hun invloed te vergroten, zonder zich te bekommeren om de grote noden onder de bevolking.”

Mooie initiatieven
Toch wil Igor ook een ander geluid laten horen. “Het bemoedigt me enorm om te zien hoe kerken, vrijwilligersorganisaties maar ook bedrijven en zakenmensen opstaan om gezinnen in nood, maar ook artsen en ziekenhuizen te helpen. Ook vanuit Bethania blijven we hulp bieden. We bezorgen voedselpakketten bij ouderen en maken op afstand even een praatje. Onze docenten houden online of via telefoon contact met de kinderen, helpen ze met schoolwerk en bieden ze een luisterend oor.”

Hoop putten
Igor put hoop uit de Bijbel. “Zo spreekt Mattheüs 25: 31-46, het gedeelte waarin Jezus ons aanspoort om de hongerigen te voeden en de dorstigen te drinken te geven, mij enorm aan. Ook inspireert 1 Korintiërs 15:58 mij enorm: ‘Wees standvastig en onwankelbaar en zet u altijd volledig in voor het werk van de Heer, in het besef dat door de Heer uw inspanningen nooit vergeefs zijn.’”

 

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)