Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Kerk in Actie pleit voor menselijke waarden in migratiepact

Kerk in Actie pleit ervoor internationale verdragen over mensenrechten en vluchtelingen te blijven respecteren en te borgen in het EU-migratiepact. De situatie in Griekenland toont aan dat dit hard nodig is. Namens de Protestantse Kerk zond Kerk in Actie samen met andere humanitaire en mensenrechtenorganisaties op 2 december een brief aan de Tweede Kamer woordvoerders Justitie en Veiligheid.

Het EU migratiepact, een pakket maatregelen van de Europese Commissie over vluchtelingen en migranten waarover de Europese landen de komende tijd onderhandelen, verscheen in september. In dezelfde maand brandde het Griekse vluchtelingenkamp Moria af. De situatie van vluchtelingen in EU-lidstaat Griekenland is nu al schrijnend: Bootjes worden teruggeduwd naar Turkse wateren en zelfs vluchtelingen die al in Griekenland zijn worden opgepakt en teruggestuurd. De omstandigheden in vreemdelingendetentie en vluchtelingenkampen zijn inhumaan, en recent aan de kaak gesteld door het Anti-foltercomité van de Raad van Europa. Hulpverleners en asielzoekers worden bedreigd met juridische procedures, waaronder een vader die zijn kind voor zijn ogen zag verdrinken.

Kerk in Actie pleit er daarom voor dat de Nederlandse regering zich in Europa inzet vóór het recht om bescherming te zoeken in Europa en een onafhankelijk monitoringssysteem dat de misstanden aan de grenzen van Europa onderzoekt en bestraft. Wij roepen het kabinet tevens met klem op nu aan te sluiten bij welwillende landen die asielzoekers willen herverdelen en op deze wijze echt bijdragen aan het ontlasten van het overbelaste Griekenland. 

Respecteer verdragen over mensenrechten en vluchtelingen

Met de andere organisaties roept Kerk in Actie de politici ook op om internationale verdragen over mensenrechten en vluchtelingen te blijven respecteren en te borgen in het EU-migratiepact. Wij vragen speciaal aandacht voor vier punten:

  • Aan de Europese buitengrenzen moeten asielzoekers kunnen rekenen op een humane opvang zonder detentie en een procedure die hen beschermt tegen terugkeer naar onveilige omstandigheden (‘refoulement’).   
  • Asielzoekers dienen eerlijk verdeeld te worden over de Europese Unie. Organiseer dit met zoveel mogelijk landen die mee willen doen.
  • Hulp aan mensen in nood op zee is zeerecht, en mag niet strafbaar worden gemaakt.
  • Bij afspraken met landen buiten Europa die nu al veel vluchtelingen opvangen over hervestiging van kwetsbare vluchtelingen, moet Nederland niet tegelijk eisen dat er minder vluchtelingen komen uit die landen.

De voorstellen van de Europese Commissie lijken nu al erop in te zetten dat zo weinig mogelijk vluchtelingen de EU bereiken, dat wie toch komt een snelle procedure krijgt, en dat nog meer nadruk komt te liggen op het terugsturen van vluchtelingen. “De inzet van het kabinet zet het recht op bescherming nog verder onder druk”  constateren de organisaties.

Als Protestantse Kerk geloven we dat God alle mensen naar Zijn beeld heeft geschapen, en volgen we Zijn zoon waar hij ons vroeg: “Wat je voor de minste van de mensen hebt gedaan, dat heb je voor mij gedaan.” (Mattheüs 25:40)  Zou Jezus hierbij gedacht hebben aan zijn eigen vluchtgeschiedenis, als kind in Egypte?

Drentse kerken waken in adventstijd 500 tellen voor kinderen Griekenland

De Protestantse gemeenten in Rolde en Vries (Dr.) gaan in de adventstijd wakes houden voor de vluchtelingenkinderen in Griekenland. Ds. Bert Altena: “We roepen kerken en geloofsgemeenschappen op om in deze vier weken aansluitend aan hun viering een 500 seconden stil te staan bij hun lot. De 500 seconden verwijzen naar de breed gedragen oproep vanuit onze samenleving om 500 kinderen op te vangen. Een symbolisch gebaar maar wel vanuit de vaste overtuiging dat het zinvol is om de verantwoordelijke politici en bestuurders in ons land bij deze zaak te blijven bepalen.”

Meer nieuws

  • Dagblad Trouw, 23-10-2020, over het terugsturen van vluchtelingen aan de Europese buitengrenzen.
  • Nederland heeft toegezegd slechts 100 mensen te laten overkomen, maar volgens een artikel in De Groene Amsterdammer is daar nog niemand van aangekomen.
  • Op Youtube een filmpje met schokkende beelden over de kampen op Lesbos (kijk vanaf 3:04, Duits/Engels).
  • Politici van coalitiepartijen, w.o. oud synodevoorzitter ds. Karin van den Broeke, riepen het kabinet op 10 november op haast te maken, met een opiniestuk in het ND.
  • Goed nieuws: Griekenland belooft minderjarigen niet langer op te sluiten, na een campagne van Human Rights Watch.

Lees hier de brief met bijlage die naar de woordvoerders van de Tweede Kamer is gestuurd

Lees ook:

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)